План на курса

Въведение

    Случаи на използване в реалния свят: банки, глобални плащания и дигитален обмен

Преглед на преводите от банка към банка

Преглед на Blockchain и криптовалута

Ripple архитектурен преглед

Инструменти за разработчици за изграждане на Ripple решение

Шлюзът Ripple.

Обява XRP като борса

Многократно подписване

Издаване и оперативни адреси

Канали за плащане

Настройте екземпляр с вълни

Подаване на транзакции

XRP Ескроу

Интегриране на Ripple платежната система с проекти на трети страни

Ripple API: Ripple API (Javascript), Rest, RCP, Websocket и JSON

Разработване на Ripple клиентско приложение

Стартиране на Ripple клиентско приложение

Присъединяване и принос към Ripple общността

Заключителни бележки

Изисквания

  • Programming опит във всеки език
  • Удобно използване на интерфейс на командния ред
 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (1)