Identity Management Training Courses

Identity Management Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове за обучение на живо за управление на самоличността (ID Management или IdM) демонстрират чрез интерактивна практическа практика основите и напредналите теми на IdM. Обучението за управление на идентичността се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. Управлението на самоличността е известно още като Управление на самоличността и достъпа (IAM). NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Identity Management Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Identity and access management (IAM) is the process of ensuring that the right people and things have the right access to the right resources at the right time and for the right reasons. IAM involves authentication, authorization, and accountability of users, devices, applications, and data. IAM can help organizations improve their security, compliance, efficiency, and user experience. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at beginner-level to intermediate-level IT professionals and security analysts who wish to use IAM to manage and secure their digital identities and resources. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use IAM concepts and terminology to describe and analyze different identity and access scenarios and challenges.
 • Use IAM tools and technologies to implement and manage identity and access solutions for various platforms and environments.
 • Use IAM standards and protocols to integrate and interoperate different identity and access systems and services.
 • Use IAM best practices and frameworks to design and evaluate identity and access policies and processes.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
If your organization have Linux systems which numbers rapidly increase you probably face the problem with managing user accounts. Every user has to have an account on multiple servers, where you have to prepare that account manually. With this course you will learn how to setup one point where you can store all of your accounts, and thanks to this you will simplify and increase productivity of management processes.
21 hours
This is a 3 day hands-on training course covering LDAP and OpenLDAP from the ground up.
14 hours
OpenDJ е услуга за директории, съответстваща на LDAPv3, използвана за съхранение и управление на самоличността. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към системни администратори, които искат да използват OpenDJ за управление на потребителските идентификации на своята организация в производствена среда. В края на обучението участниците ще могат да:
  Настройка и настройка OpenDJ. Поддържайте OpenDJ сървър, включително мониторинг, решаване на проблеми и оптимизиране за изпълнението. Създаване и управление на множество OpenDJ бази данни. Направете резервни копии и мигрирайте на сървър OpenDJ.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
FreeIPA е система за управление на самоличността с отворен код за Linux/UNIX. Може да се мисли като Linux версия на Windows' Active Directory. Този инструктор-управлява, на живо обучение (онлайн или онлайн) е насочена към системни администратори, които искат да използват FreeIPA за централизиране на информацията за автентичност, разрешение и акаунт за потребителите, групите и машините на тяхната организация. В края на обучението участниците ще могат да:
  Настройка и настройка FreeIPA. Управление на Linux потребители и клиенти от едно централно местоположение. Използвайте FreeIPA CLI, Web UI и RPC интерфейс за установяване и управление на разрешенията. Осигуряване на единен сигнал за автентичност във всички системи, услуги и приложения. Интегрирайте FreeIPA с Windows Active Directory. Възстановяване, възпроизвеждане и мигриране на сървър FreeIPA.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
Active Directory (AD) е услуга за директории за доменни мрежи на Windows. Active Directory се използва за организиране на потребители и компютри на организация. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към системни администратори, които искат да използват Microsoft Active Directory за управление и гарантиране на достъпа до данни. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване и конфигуриране на Active Directory. Създаване на домейн и определяне на правата на достъп на потребителите и устройствата. Управление на потребителите и машините чрез Политиките на групата. Контролиране на достъпа до файлови сървъри. Създаване на сертификатна услуга и управление на сертификатите. Извършване и управление на услуги като шифроване, сертификати и аутентификация.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
389 Directory Server (преди това Fedora Directory Server) е отворен код Linux базиран LDAP сървър за съхранение на идентичност, групи и организационни данни. Също така е известен като 389 DS, 389 DS и 389 DS. Това обучение, ръководено от инструктори, на живо (онлайн или онлайн) е насочено към sysadmins, които искат да използват 389 Directory Server за конфигуриране и управление на LDAP базирана автентичност и разрешение. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване и инсталиране 389 Directory Server. Разберете характеристиките и архитектурата на 389 Directory Server. Научете как да конфигурирате сървъра на директориите, като използвате уеб конзолата и CLI. Инсталирайте и наблюдавайте репликацията за висока наличност и балансиране на натоварването. Управление LDAP аутентификация с помощта на SSSD за по-бързо изпълнение. Интегрирайте 389 Directory Server с Microsoft Active Directory.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
7 hours
CAS, or Central Authentication Service, is an open-source, enterprise-level, single-sign-on protocol for the web. CAS gives users access to multiple applications using a single sign-on and allows web applications to authenticate users without giving them access to user passwords. CAS has a Java server component and various client libraries written in PHP, PL/SQL, Java, and more. In this instructor-led, live training (online or onsite), we discuss CAS's architecture and features and practice installing and configuring a CAS server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have an understanding of CAS's implementation of SSO (Single-Sign-On Authentication).
 • Have the necessary practice to deploy and manage their own authentication server.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Okta е платформа за управление на достъпа за управление и осигуряване на ресурси на приложения от облак на земята. Използвайки Okta, потребителите могат да интегрират контрол на самоличността в приложения, уеб услуги и устройства. Това обучение, ръководено от инструктор, на живо (на място или дистанционно) е насочено към системни администратори, които желаят да използват Okta за управление на самоличността и достъпа. До края на обучението участниците ще могат да:
 • Конфигуриране, интегриране и управление на Okta.
 • Интегрирайте Okta в съществуващо приложение.
 • Внедрете защитата с многофакторно удостоверяване.
Формат на курса
 • Интерактивна лекция и дискусия.
 • Много упражнения и упражнения.
 • Практически изпълнение в жива лаборатория среда.
Опции за персонализиране на курса
 • За да заявите персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Indy is a Hyperledger project for creating decentralized identity systems. It includes tools, libraries and reusable components for creating digital identities rooted in blockchains or other distributed ledgers. In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to create an Indy-based decentralized identity system. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create and manage decentralized, self-sovereign identities using distributed ledgers.
 • Enable interoperability of digital identities across domains, applications, and silos.
 • Understand key concepts such as user-controlled exchange, revocation, Decentralized Identifiers (DIDs), off-ledger agents, data minimization, etc.
 • Use Indy to enable identity owners to independently control their personal data and relationships.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
OpenAM е платформа за идентификация с отворен код и управление на достъпа на сървъра, която разполага с услуги за федерация и единна регистрация (SSO). Той също така предоставя API (Java, C и RESTful), които позволяват на разработчиците да имат достъп и да интегрират услуги за аутентификация, разрешаване и идентификация в уеб приложения. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към системни администратори и разработчици, които искат да използват OpenAM за управление на идентификацията и контрола на достъпа за уеб приложения. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте необходимата сървърна среда, за да започнете конфигурирането на проверките за автентичност и достъп с помощта на OpenAM. Извършване на уникална регистрация (SSO), мулти-факторна аутентификация (MFA) и функции за самообслужване на потребителите за уеб приложения. Използвайте услуги за федерация (OAuth 2.0, OpenID, SAML v2.0 и т.н.) да се разширява безопасно управлението на самоличността в различни системи или приложения. Access и управление на услугите за автентичност, разрешение и самоличност чрез REST APIs.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Identity Management courses, Weekend Identity Management courses, Evening Identity Management training, Identity Management boot camp, Identity Management instructor-led, Weekend Identity Management training, Evening Identity Management courses, Identity Management coaching, Identity Management instructor, Identity Management trainer, Identity Management training courses, Identity Management classes, Identity Management on-site, Identity Management private courses, Identity Management one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions