OCUP2, OCEB2 и други нови сертификати на OMG

Нов процес на сертифициране на OMG

NobleProg, като официален член на OMG, предлага различни курсове за подготовка за OMG изпити по целия свят и организира изпитите за вас.

Object Management Group (OMG) въвежда големи промени в най-важните пътища за сертифициране. OMG Certified UML
Professional Certification (OCUP) и OMG Certified Expert in BPM Certification (OCEB) ще бъдат заменени от новите версии
OCUP2 и OCEB2.

OMG Certified UML Professional 2 - OCUP 2

OCUP2 Path

OCUP 2 се базира на най-новата версия на UML 2.5.

Старо OCUP е напълно заменен с OCUP 2.

Изследването е вече разширено с допълнителни теми – главите: Why We Model и State Machine Diagram. Новите въпроси са много по-ориентирани към практиката на моделиране от UML метамодела, както беше в първата версия на OCUP.

OMG Certified Expert in BPM 2 - OCEB 2

Засега има само два нови изпита: OCEB 2 Fundamental (OMG-OCEB2-FUND100) и OCEB 2 Business Intermediate (OMG-CEB2-BUSINT200) - публикувани на 14 ноември 2014 г.
Новата версия на OCEB2 е базирана на BPMN 2.0. Някои теми са освежени и разширени.

 

OCUP 2 Content Developer

NobleProg има официален статут на OMG OCUP 2 Content Developer, което означава, че нашите учебни материали са разработени от същите експерти, които подготвят въпроси за изпитите по OCUP 2. Двама членове на екипа на NobleProg участват активно в работата на OMG, която се занимава с определяне на предметите на изпитите OCUP 2 и създаване на тестови въпроси. Нашата статия Concurrency in UML беше посочена от OMG като част от референтния списък за подготовка
за изпита за фондация OCUP 2.

OCEB Content Developer

NobleProg има официален статут на OMG OCЕБ 2 Content Developer което означава, че нашите учебни материали са разработени от същите експерти, които подготвят въпроси за изпитите за OCEB.
Двама членове на екипа на NobleProg участват активно в работата на OMG, която се занимава с определянето на предметите на изпитите OCEB 2 и създаването на тестови въпроси.

Често задавани въпроси:

1. Ако човек, който няма положен изпит Foundation Level, може ли да положи изпит за напреднало ниво (Intermediate level)?

Не. Предлагат се по-високи версии на OMG сертификати (OCUP2 или OCEB2)само за тези, които вече са положили предишни изпити. (Foundation>Intermediate>Advanced)

2. Ако човек, който вече е издържал стара версия на изпита Foundation Level, може ли да положи нова версия на изпита за средно ниво(Intermediate level)?

Не. Изпитите трябва да се направят на ново.

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions