Нашия подход

Ангажираност с клиента - Работим в тясно сътрудничество с компаниите, за да определим точните им изисквания въз основа на профилите на ангажирания персонал и предизвикателствата и плановете за бизнеса

Индивидуално - Ние създаваме индивидуални учебни пътеки и можем да включваме не само техническите елементи, но и по-общи умения като Agile или развитието на меки умения.

Смесен подход - Ние използваме смесен подход към обучението, нашите програми са предимно сесии на живо, водени от инструктор, с елементи на работа от партньори, самообучение и 1-1 подкрепа. Можем да използваме и електронно обучение.

Съвместна работа - Ние поставяме голям акцент върху съвместната работа с бизнеса през всеки етап от проект за преквалификация – от концепцията до доставката до евентуалното разгръщане на кохортата в новите им роли. Това гарантира, че учебните материали и практическите дейности отразяват практиките, предприети в рамките на бизнеса, гарантирайки, че придобитите умения и знания са подходящи и незабавно прехвърляеми за прилагане в рамките на новите роли на делегатите.

Promotions Contact Us

Нужда от помощ?

Обърнете се, за да научите повече за нашия екип и видовете персонализирани решения, които можем да предложим на вашата организация.

Свържете се с нас