Общи правила и Yсловия

Договарящи страни

Това споразумение е направено между нас, Nobleprog Training & Consulting S.R.L. (наричан NobleProg), Piața Avram Iancu, nr. 8, ap. 2/3, Cluj 4000971, Romania и вас, клиентското лице, партньор или компания, посочени във формуляра за регистрация на курса, подписан надлежно от вашия упълномощен представител. Предмет на договора е организирането на семинари, обучителни курсове и консултантски услуги от NobleProg. От страна на клиента трябва да се гарантира, че договорът е сключен от лице, упълномощено да представлява договора.

Тъй като нашата гама от услуги е съобразена с професионалния сектор, ние приемаме, че искате да използвате нашите услуги за бизнес цели и следователно специални разпоредби за защита на потребителите не се прилагат.

Този договор е валиден веднага след като получим вашата заявка за резервация - обикновено чрез изпращане на регистрационен формуляр - и потвърдим вашата резервация. Ако не получим попълнен формуляр, в случай на потвърждение за резервация приемаме, че тези условия са приети и от двете страни.

Молим за вашето разбиране, че в допълнение към тези общи условия не можем да включим нито едно от условията, които предоставяте в договорните отношения.

Други промени в този договор или условията не са обвързващи, освен ако не сме дали нашето писмено съгласие. Това важи и ако сте променили формуляра за резервация, за да направите по-ясни промените.

Запитвания и резервации

Попълненият регистрационен формуляр трябва да бъде пратен през нашия уебсайт NobleProg или изпратен по факс или по пощата. Докато не получим напълно и коректно попълнения формуляр за регистрация, можем само да резервираме място за вашите участници, до извършване на плащането, както е посочено по-долу.

Tакси

Scheduled course fees are published but should be confirmed prior to booking.

Условия на плащане

Със сключването на договора Вие се съгласявате да заплатите изцяло договорените такси в рамките на 14 дни от датата на издаване на фактурата. Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, забавянето на плащането може да се счита от нас за анулиране. Следователно условията за анулиране, посочени по-долу, могат да се приложат.

STANDBY BOOKINGS

A Standby booking constitutes an agreement to purchase once a course date has been confirmed

An Invoice will then be issued against the confirmed course event date.

The booking will then be bound by the rest these T&C's

Политика за анулиране и отлагания

Анулации и отлагания трябва да ни бъдат изпратени незабавно - най-късно 3 седмици преди датата на обучение (получени от нас в писмена форма).

Имайте предвид следните такси за анулация в процент от договорените такси за обучение, в зависимост от периода, преди уговорения старт на обучението, в който получаваме анулацията:

по-малко от 3 седмици: такса: 100% от публикуваните такси
за обучение

3 до 6 седмици: такса: 50% от публикуваните такси за
обучение

повече от 6 седмици: такса 0% (анулирането е безплатно)

PAYING BY CREDIT/DEBIT CARD

We do not store credit card details nor do we share customer details with any 3rd parties

Refunds may occasionally be offered at the discretion of the management.

Промяна на курса и смяна на участниците в обучението

Възможно е прехвърляне към други курсове за обучение; въпроси за наличност тук. Във всеки случай това е възможно само за режим Stand by.

Таксите за анулиране все още могат да се прилагат, ако няма своевременно уведомяване (виж § 5). Всяко презаписване може да наложи такси от 35 евро плюс ДДС на участник за покриване на административни разходи.

Възможно е да се сменят участници за резервираното обучение с други участници със съпоставими предходни знания относно съдържанието на обучението. Тук такси няма.

Промяна и анулиране от страна на NobleProg

NobleProg си запазва правото да отмени или отложи всяко обучение или част от това обучение по всяко време. Ако
NobleProg трябва да отмени или отложи тренировъчна сесия, на участниците ще бъде предложена алтернативна дата или възможност да се оттеглят от курса за обучение с възстановяване на разходите. Ние не носим отговорност за
допълнителните разходи, които имате в резултат на анулиране или промяна на датата.

Aвторски права

Бихме искали да отбележим, че учебните материали също подлежат на авторски, така че използването извън обучението е разрешено само със специално изрично съгласие.

NobleProg приема, че имате лицензи за софтуер за всички курсове за обучение, които ние ще проведем по ваше желание в това отношение, независимо от местоположението или използвания хардуер, независимо дали сте предоставени от нас или от вас. В противен случай вие сте длъжни да ни освободите от претенции на трети страни при първа заявка.

Учебно съдържание

Текущото съдържание на курсовете може да видите на нашия уебсайт; то подлежи на промяна от време на време и трябва да се проверява при резервация.

Ние се стремим да покрием подробно всички части на обучението, както е показано в прегледа на обучението, но това не може да бъде гарантирано. По искане на участниците или по собствена преценка инструкторът на курса може да промени съдържанието на курса в обосновани случаи или да го адаптира към изискванията.

Обучението се счита за прогресивно задоволително за клиента, докато клиентът не обърне внимание на факта, че това не е така и не покаже разликите между предварително договореното съдържание на курса и текущо третираното съдържание на курса.

Продължителността на обучението може да варира в зависимост от броя на участниците, скоростта на класа и способностите на участниците. Обученията обикновено се провеждат всеки ден от 9:30 до 16:30 ч. с 1 час обедна почивка и малки почивки за освежаване.

Документация

Документация може да се предлага за някои курсове и се различава по стил и дълбочина. Моля, запитайте предварително за цените за закупуване на копия, както и за копиране и лицензиране. В това отношение има отделно счетоводство.

Опит и поведение на участниците

Очаква се всички участници да се държат по подходящ начин през цялото време на обучението. Пичнско и невъзпитано поведение няма да се толерира.

Участниците трябва да имат показаното ниво на знания за съответното обучение. Ако не е така, това може да окаже голямо влияние върху качеството на обучението.

Неопитни, неквалифицирани, както и напреднали и опитни участници могат да участват в обучението, но трябва да знаят, че успехът на курса ще бъде ограничен и инструкторът на курса не може да се адаптира конкретно към нуждите на тези участници - освен ако това не е предварително уговорено.

Ние си запазваме правото да прекратим курса преждевременно (без възстановяване на такси), ако участниците не се държат по подходящ начин, по-специално причиняват смущения или техният опит и квалификация вече не позволяват завършването им на курса по първоначално уговорения начин, по отношение на съдържание и дълбочина.

Всички произтичащи искове относно закъснения или прекъсвания към нас от клиенти или участници ще бъдат таксувани от лицето, причинило тези смущения.

Конкуренция/ договорна неустойка

До 12 месеца след завършване на обучението никоя страна (освен ако не е изрично уговорено друго в писмена форма) няма право да наема или инструктира лице от другата страна, което е участвало в договорената услуга.

По-специално, вие като клиент нямате право да препродавате или предлагате работа на инструкторите на курсове, предоставени от NobleProg в този период.

Ако не спазвате този регламент, вие сте длъжни да заплатите на NobleProg договорна неустойка в съответствие с брутната заплата или възнаграждение, договорени с това лице за първите 12 месеца работа или назначение. Ако не изплатите тази брутна заплата или уговореното възнаграждение, договорната неустойка е фиксирана ставка в размер на 250 000,00 евро плюс законово установен ДДС.

MISCELLANEOUS

The client (and any other parties introduced by the client to NobleProg representatives directly or indirectly) will not, under any circumstances, conduct any direct negotiations with NobleProg representative (or parties introduced by them directly or indirectly) in respect of this or any other planned work without prior approval in writing from NobleProg. Any loss of actual or future business resulting from such negotiations will be charged to the client at a rate of £30000 per day for each man day of lost business or at the value of the lost business whichever is greater. The client is assumed to have Software licenses for all courses we run for the client regardless of the location of the training or hardware used, whether provided by us or the client. Delegates will be responsible for any damage they cause to our data, equipment or premises to the value of resulting losses. Equipment used will normally be IBM PC compatible hardware.

NobleProg will not take any responsibility whatever for theft or losses to clients belongings left at our premises, or to any damage or loss resulting from attending our premises or our courses/services anywhere in the world. Valuables, computer equipment, personal property, etc, should never be left unattended, even if our instructors/consultants and staff offer to look after these items during breaks, as we have no means of verifying and insuring the items and any losses that may occur. A Course is assumed to be progressing to the client’s satisfaction until a client points out to the instructor that it is not and details the differences between the pre-agreed course content and the content actually being delivered. If appropriate, the instructor may vary the content from that point on in line with requests, as long as all delegates agree and it is reasonable to expect the instructor to do so.

NO COMPETITION

By booking the course you agree that the delegates are not going to deliver this or similar in any way courses for any NobleProg direct or indirect competitors.

МАТЕРИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

NOBLEPROG НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ОТГОВОРЯВА ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА КОДА, МЕТОДИТЕ ИЛИ ПРИМЕРИ, ПРЕДСТАВЛЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО. NOBLEPROG НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА, ВЯРНОСТТА ИЛИ ДРУГИ
КАЧЕСТВА НА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДЕКЛАРИРАТ ТУК, ЧЕ NOBLEPROG НЯМА ДА БЪДЕ ДЪРЖАН ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ НАРУШЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВОМЕРНАТА УПОТРЕБА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И ЗА ЩЕТИ В СЛЕДСТВИЕ ОТ СЪВЕТИТЕ, ДАДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ, ИЗЦЯЛО ИЛИ САМО ЧАСТ ОТ ТЯХ, СА ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ПРИЧИНИ, ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ.

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions