Active Directory (AD) Training Courses

Active Directory (AD) Training Courses

Local instructor-led live Active Directory (AD) training courses in България.

Active Directory (AD) Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
Active Directory (AD) е услуга за директории за доменни мрежи на Windows. Active Directory се използва за организиране на потребители и компютри на организация. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към системни администратори, които искат да използват Microsoft Active Directory за управление и гарантиране на достъпа до данни. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване и конфигуриране на Active Directory. Създаване на домейн и определяне на правата на достъп на потребителите и устройствата. Управление на потребителите и машините чрез Политиките на групата. Контролиране на достъпа до файлови сървъри. Създаване на сертификатна услуга и управление на сертификатите. Извършване и управление на услуги като шифроване, сертификати и аутентификация.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Active Directory (AD) courses, Weekend Active Directory (AD) courses, Evening Active Directory (AD) training, Active Directory (AD) boot camp, Active Directory (AD) instructor-led, Weekend Active Directory (AD) training, Evening Active Directory (AD) courses, Active Directory (AD) coaching, Active Directory (AD) instructor, Active Directory (AD) trainer, Active Directory (AD) training courses, Active Directory (AD) classes, Active Directory (AD) on-site, Active Directory (AD) private courses, Active Directory (AD) one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions