Ansible Training Courses

Ansible Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктори на живо Ansible обучителни курсове демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика как да автоматизирате управлението на конфигурацията на системата и приложението с Ansible. Участниците също ще научат как да използват Ansible в жизнения цикъл на разработка на приложения и как да приспособят Ansible за мащабирани и корпоративни среди. Ansible обучението се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Ansible Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
This course has been created to system administrators who want to automate system and application configuration management with Ansible. This course focuses mostly on Linux/Unix servers.
7 hours
Ansible solves the problem: "We've got the server configuration we want, we've put in the time figuring it out; now how to we automate all that?"
14 hours
The course is intended to give engineers who currently use Ansible knowledge of the deeper and more specialist areas involved in its application. The aim of the workshop is to give a greater understanding of what goes on "under the hood", how Ansible can be used in the application development lifecycle, and how Ansible can be tailored for scaled and enterprise environments.
14 hours
Ansible е софтуер с отворен код за управление на конфигурациите и внедряване на приложения. Puppet е софтуер за автоматизация за автоматизиране на инфраструктурата и внедряването на приложения. Използвайки Ansible с Puppet, потребителите могат да автоматизират и управляват ИТ инфраструктурата. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към DevOps инженери, които искат да автоматизират ИТ инфраструктурата с Ansible и Puppet. В края на обучението участниците ще могат да:
  Конфигуриране и управление на ИТ инфраструктурата. Създаване на тръбопровод за ефективно разпространение на кодове. Извършване на инфраструктура за самообслужване и доставка на приложения.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
35 hours
Red Hat Ansible е платформа за софтуер за всички цели, която предлага корпоративни приложения с по-добър контрол на автоматизацията. Тя се основава на ясен синтакс и интуитивен език за програмиране, което го прави опростен подход за централизиране на ИТ инфраструктурата. С помощта на инструментите на платформата за автоматизация на Red Hat Ansible потребителите могат да извършват автоматизация, като същевременно намаляват сложността на задачите DevOps. Това обучение, ръководено от инструктори, е насочено към DevOps инженери, разработчици и администратори на SysOps, които желаят да използват платформата за автоматизация на Red Hat Ansible за изпълнение на функциите за разработка на софтуер и за оркестриране на напреднали ИТ процеси. Всички лаборатории в това обучение могат да се провеждат в DaDesktop, платформа за съвместно обучение, която позволява на инструктора и участниците да взаимодействат с машините един с друг в реално време. Съдържанието на курса може също да бъде персонализирано, за да отговаря на широк спектър от случаи и изисквания за използване. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране на платформата за автоматизация на Red Hat Ansible в предпочитаната среда. Запознайте се с напреднали Ansible функции за централизиране и управление на проекти. Използвайте инструменти за автоматизация и ресурси на по-високо ниво от Red Hat Ansible за постигане на подход CI/CD. Извършване на административни методи за по-добро сътрудничество на по-големи екипи. Подобряване DevOps изпълнението на задачите в рамките на организацията и оптимизиране на съществуващите. Интегрирайте Ansible платформата за автоматизация с други Red Hat дистрибуции, за да увеличите производителността си.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Ansible е софтуерна платформа от Red Hat, която може да се използва за автоматизиране на задачите за развитие (Dev) и операции (Ops). Едно от най-изгодни решения е Ansible кула. Формално известен като AWX, Ansible Tower е уеб-базирана система за управление на Ansible проекти. Red Hat Ansible Tower позволява на потребителите си ефективно да изпълняват и поддържат IT работни потоци, докато се скалира до сложни изпълнения на софтуерното развитие. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към инженери, разработчици и мениджъри на проекти, които искат да използват Red Hat Ansible Tower, за да оптимизират процесите на разработване на корпоративни приложения и да оркестрират по-добри бизнес среди. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталирайте Red Hat Ansible Tower и конфигурирайте други необходими Ansible автоматични инструменти. Извършване и управление на Ansible проекти с помощта на централизирана Ansible кула система. Използвайте уеб интерфейса на Red Hat Ansible Tower и го интегрирайте с външни платформи. Възстановяване Ansible Tower ресурси и функции за постигане на динамична и ефективна организация.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
Ansible е софтуерна платформа от Red Hat, която може да се използва за автоматизиране на задачите за развитие (Dev) и операции (Ops). Red Hat предлага решението с отворен код, Ansible AWX, за по-добър контрол върху приложенията, които са проектирани и изградени чрез платформата Ansible's. Това е проектът, от който се произвежда Red Hat Ansible Tower, което го прави бърза архитектура оптимална за гъвкави екипи. С Ansible AWX's уеб-базирани интерфейс и инструменти за автоматизация, тя може да поддържа ИТ процеси в малки до средни среда за разработка на софтуер. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към DevOps инженери, разработчици и мениджъри на проекти, които желаят ефективно да изпълняват предварително програмирани функции и да управляват работните потоци за разработване на софтуер с помощта на мощния RESTful API на Ansible AWX. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталирайте и конфигурирайте Ansible AWX в предпочитаната им среда за разработка на софтуер. Разберете принципите и концепциите, които са основни за Ansible AWX. Използвайте инструментите за автоматизация на AWX за подобряване на работните потоци и улесняване на процесите DevOps. Интегрирайте AWX с външни ресурси, за да използвате неговите функции и да си сътрудничите с екипи.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
35 hours
Ansible е решение с отворен код за автоматизиране на функциите за развитие (Dev) и операции (Ops) в съвременните корпоративни приложения. Тя е финансирана от Red Hat и предлага опростен подход към интегрирането на технологиите за разработка на софтуер и сложни системи за внедряване. Проектът Ansible на общността може да бъде използван заедно с други платформи на Red Hat за оптимизиране на текущите работни потоци и прилагане на принципи на CI/CD в областта на ИТ автоматизацията. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към инженери, разработчици и администратори на SysOps, които искат да максимизират инструментите и функциите, предоставени чрез проекта Ansible за развитието на организационните ИТ инфраструктури и процеси. В същото време те могат да се възползват от възможността да извършват сложни Ansible изпълнения за широкомащабни приложения, като същевременно използват своята отворена кула за оптимизирани DevOps функции за управление и сътрудничество. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране Ansible заедно с други инструменти и ресурси с отворен код. Създаване на централизирана система за DevOps управление, използвайки Ansible функции на проекта. Използвайте инструменти за автоматизация и усъвършенствани ресурси от Ansible за постигане на подход CI/CD. Извършване на по-добри SysOps методи с помощта на Ansible's съвместни функции за управление на по-големи екипи. Подобряване DevOps изпълнението на задачите в рамките на организацията и оптимизиране на съществуващите. Интегрирайте Ansible с външни платформи и използвайте други Ansible инструменти в полза на организацията.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Ansible е инструмент за автоматизация с отворен код за управление и конфигуриране на мрежови устройства. С Ansible, мрежовите инженери могат да намалят мрежовото време и конфигурационните грешки чрез автоматизиране на повтарящи се задачи.     Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към мрежови инженери или DevOps инженери, които искат да използват Ansible за по-ефективно управление на мрежовите системи чрез автоматизация. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте необходимата среда за развитие, за да започнете изграждането и използването на мрежова автоматизация. Създаване Ansible игрални книги за изпълнение и автоматизиране на задачи в няколко мрежови системи. Използвайте Python скрипти за автоматизация на мрежата, за да управлявате и конфигурирате мрежови устройства. Управление на мрежовата конфигурация се променя динамично чрез Jinja2 шаблони.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Ansible courses, Weekend Ansible courses, Evening Ansible training, Ansible boot camp, Ansible instructor-led, Weekend Ansible training, Evening Ansible courses, Ansible coaching, Ansible instructor, Ansible trainer, Ansible training courses, Ansible classes, Ansible on-site, Ansible private courses, Ansible one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions