Apache Log4j Training Courses

Apache Log4j Training Courses

Local instructor-led live Apache Log4j training courses in България.

Apache Log4j Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Apache Log4j е софтуер за записване, базиран на Java Apache Log4j позволява на потребителите да създават приложения, които разделят, интерпретират и филтрират съобщения в записи за дебютиране и одитиране. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към софтуерни инженери, които искат да използват Apache Log4j за записване на данни и съобщения. В края на обучението участниците ще могат да:
  Използвайте Apache Log4j за записване на приложения съобщения и данни. Автоматизирайте конфигурацията на приложения, конвертори на шаблони, оформления и повече. Извършване на усъвършенствано филтриране за всички събития, преди да бъде прехвърлен към приложенията.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Apache Log4j courses, Weekend Apache Log4j courses, Evening Apache Log4j training, Apache Log4j boot camp, Apache Log4j instructor-led, Weekend Apache Log4j training, Evening Apache Log4j courses, Apache Log4j coaching, Apache Log4j instructor, Apache Log4j trainer, Apache Log4j training courses, Apache Log4j classes, Apache Log4j on-site, Apache Log4j private courses, Apache Log4j one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions