ARCore Training Courses

ARCore Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктори курсове за обучение на ARCore на живо демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате ARCore за изграждане и подобряване на приложения с добавена реалност, интегриране на виртуално съдържание в реалния свят. Обучението на ARCore се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. ARCore е известен също като Google ARCore или Google Play Services за AR. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

ARCore Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at developers who wish to use ARCore to build and enhance augmented reality apps, integrating virtual content into the real world. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing ARCore apps.
 • Understand the UX design guidelines to create realistic virtual experiences for mobile apps.
 • Run immersive simulations to test AR apps performance.
 • Enhance existing mobile apps by optimizing the ARCore features.

Last Updated:

Online ARCore courses, Weekend ARCore courses, Evening ARCore training, ARCore boot camp, ARCore instructor-led, Weekend ARCore training, Evening ARCore courses, ARCore coaching, ARCore instructor, ARCore trainer, ARCore training courses, ARCore classes, ARCore on-site, ARCore private courses, ARCore one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions