Aurelia Training Courses

Aurelia Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове на живо за Aurelia демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате Aurelia за създаване и изграждане на предни приложения. Обучението на Aurelia се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Aurelia Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Aurelia е JavaScript рамка за уеб разработване. За разлика от монолитните рамки, обаче, Aurelia е просто колекция от функционално ориентирани модули.  Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици, които искат да използват Aurelia за създаване и изграждане на приложения с преден край. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте необходимата среда за развитие, за да започнете разработването на приложения от преден край. Два пъти свързва HTML формат контрола, използвайки механизма на DOM-бач. Интегрирайте Aurelia във всяка библиотека или рамка на трети страни, като например jQuery.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Aurelia courses, Weekend Aurelia courses, Evening Aurelia training, Aurelia boot camp, Aurelia instructor-led, Weekend Aurelia training, Evening Aurelia courses, Aurelia coaching, Aurelia instructor, Aurelia trainer, Aurelia training courses, Aurelia classes, Aurelia on-site, Aurelia private courses, Aurelia one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions