План на курса

Въведение

  Общ преглед на Guava Настройка на Guava среда

Основни Guava помощни програми

  Използване и избягване на null Предварителни условия Условни грешки Методи за подреждане на обекти Throwables

Колекции Помощни програми

  Типове колекции Класове на помощни програми Разширителни помощни програми

Графики

  Guava дефиниция и възможности на графики Типове графики Изграждане на екземпляри на графове Променливи и неизменни графи Елементи на графики Договори за библиотека

Помощни програми за кеширане

  Характеристики на населението и изселването

Помощни програми за низове

  Съединител и разделител CharMatcher Charsets Case формат

Примитивни помощни програми

  Примитивни масиви Общи помощни програми Преобразуване на байтове

Математически помощни програми

  Интегрална плаваща запетая

Обобщение и следващи стъпки

Изисквания

 • Познания и опит в Java програмирането

Публика

 • Java разработчици
 21 Hours

Брой участници


Цена за участник