План на курса

Въведение

Преглед на Jest

Настройка на тестовата среда

Инсталиране и конфигуриране Jest

Тестване на примерно JavaScript приложение

Относно компонентите със състояние

Тестване на React приложение

    Настройте, изпълнете функция, заявете резултати

Тестване на Business логиката

Стартиране на режим на наблюдение за тестване на промените във файла

Тестване на потребителския интерфейс

Изпълнение на тестове на браузъра през Node

Тестване React Компоненти

Изпълнение на тестове за моментни снимки

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Опит с React разработка.

Публика

  • Разработчици
  • Тестови инженери
 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (5)

Свързани Kатегории