План на курса

Въведение

    SaltStack срещу кукла срещу готвач

Преглед на лабораторната среда

Преглед на функциите и компонентите на Saltstack

    Salt Master, Salt Minion и др.

Инсталиране и конфигуриране на Saltstack

Разбиране на държавата и държавната екосистема

Създаване, управление и тестване на състояние с SaltStack

Получаване на системна информация със зърна

Превръщане на състоянията на сол за многократна употреба с Pillar

Оркестрация и минно дело - Солна мина

Управление на хостове с Salt Ssh

Стратегии за мащабиране на инфраструктурата

Мониторинг със сол

Най-добри практики на Saltstack

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Python опит в програмирането
  • Опит с командния ред на Linux
 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (1)