EBX Training Courses

EBX Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори EBX обучителни курсове на живо демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате EBX, за да активирате решение за управление на основни данни в рамките на организация. EBX обучението се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

EBX Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
Master Data Management (MDM) се отнася до инструментите и процесите, използвани от бизнес и ИТ екипи, за да се гарантира единството, точността, управлението и отчетността на данните на предприятието. EBX5 (TIBCO EBX) е MDM инструмент за моделиране на основните данни и прилагане на управлението. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици, които искат да използват EBX5 (TIBCO EBX) за да се даде възможност за Master Data Management решение в рамките на тяхната организация. В края на обучението участниците ще могат да:
  Интерпретиране на изискванията и архитектиране на MDM решение. Възможност за управление и интегриране на основните данни. Интегриране и прехвърляне на данни в много системи. Въвеждане на данни в EBX5 с помощта на съвпадение и логика на сливане. Дизайн, създаване и документиране на модел на данни, който отговаря на бизнес изискванията на организацията им. Интегрирайте EBX5 с услуги на трета страна.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online EBX courses, Weekend EBX courses, Evening EBX training, EBX boot camp, EBX instructor-led, Weekend EBX training, Evening EBX courses, EBX coaching, EBX instructor, EBX trainer, EBX training courses, EBX classes, EBX on-site, EBX private courses, EBX one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions