Entity Framework Core Training Courses

Entity Framework Core Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктори на живо курсове за обучение по Entity Framework Core демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате Entity Framework Core за разработване на приложения, ориентирани към данни. Обучението Entity Framework Core се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Entity Framework Core Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Entity Framework Core 2.0 е лек, междуплатформен ORM (Object Relational Model) за разработване на базирани на данни приложения. Тя позволява на разработчиците да работят с данни като.net обекти и свойства. В това обучение, ръководено от инструктори, участниците ще научат как да използват Entity Framework Core 2.0 за създаване на приложение ASP.Net Core. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте необходимата рамка и инструменти за създаване на уеб приложения за MVC 2.0. Извършване на операции на база данни на MS SQL Server. Използвайте "код първо" и "data първо" подход към разработването на приложения. Извършване на миграционни операции & сеене. Разбиране на напреднали концепции за моделиране на данни. Създаване на приложението ASP.Net Core.
Формат на курса
  Частна лекция, частна дискусия, упражнения и тежка практика в живо лабораторна среда.
Забележка
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате. За повече информация за Entity Framework Core вижте: https://github.com/aspnet/EntityFrameworkCore

Last Updated:

Online Entity Framework Core courses, Weekend Entity Framework Core courses, Evening Entity Framework Core training, Entity Framework Core boot camp, Entity Framework Core instructor-led, Weekend Entity Framework Core training, Evening Entity Framework Core courses, Entity Framework Core coaching, Entity Framework Core instructor, Entity Framework Core trainer, Entity Framework Core training courses, Entity Framework Core classes, Entity Framework Core on-site, Entity Framework Core private courses, Entity Framework Core one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions