GitLab Training Courses

GitLab Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктор курсове на живо за Gitlab демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да настроите и използвате Gitlab за контрол на версиите и непрекъсната интеграция. Обучението в Gitlab се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

GitLab Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Gitlab е платформа за жизнения цикъл DevOps, която предоставя CI/CD функции за планиране и управление на проекти. Kubernetes е оркестрационна система за автоматизиране на разпространението на приложения. С помощта на Gitlab и Kubernetes, потребителите могат да автоматизират изграждането и разпространението в контейнерирани облачни среди. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към DevOps инженери, които искат да използват Kubernetes и Gitlab за автоматизиране на DevOps жизнен цикъл. В края на обучението участниците ще могат да:
  Автоматично приложение изгражда, тества и разпространява. Създаване на автоматизирана инфраструктура. Разпределяне на приложение в контейнерирана облачна среда.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
GitLab is a software application for managing the software development lifecycle. Its main features include project management, source code management, continuous integration / continuous delivery (CI/CD), monitoring and security. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to set up and use Gitlab for version control and continuous integration. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Gitlab.
 • Understand how to implement an alternative to Github.
 • Use Gitlab to manage a DevOps lifecycle.
 • Use Gitlab for Continuous Integration / Continuous Delivery.
 • Efficiently develop, release and test software using Gitlab.
Format of the course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
 • To learn more about Gitlab, please visit: https://about.gitlab.com/
14 hours
В ерата на много бързо развитие на технологиите, както и на все по-голям брой рамки, ефективната оптимизация на процеса на разработка става от решаващо значение. Екипът за разработка трябва да може да се съсредоточи върху писането на солиден код, а останалите процеси, свързани с автоматичното изпълнение на компилации, тестове и внедряване, трябва да се извършват с минимален брой ръчни стъпки, които да бъдат изпълнени. След внедряване на Continuous Integration / Continuous Delivery (CI / CD) и внедряване на auotomation процеси, компаниите могат да постигнат икономии в работното време на програмистите на ниво допълнителни 20-30%, които могат да използват за писане на код, а не вторични дейности, свързани с внедряване или тестване. Обучението ще позволи на участниците да научат логиката на работата на CI / CD, както и да придобият умения за независима конфигурация на такава среда. По време на обучението участниците ще получат стартов пакет от конфигурационни файлове и примери за автоматизация на работния процес DevOps. Каним хора, които програмират основно уеб приложения за обучението - защото тук най-важното е да се оптимизира процесът. Обучението е базирано на софтуер GitLab, който набира все по-голяма популярност в полските компании и тези с глобален обхват.

Last Updated:

Online GitLab courses, Weekend GitLab courses, Evening GitLab training, GitLab boot camp, GitLab instructor-led, Weekend GitLab training, Evening GitLab courses, GitLab coaching, GitLab instructor, GitLab trainer, GitLab training courses, GitLab classes, GitLab on-site, GitLab private courses, GitLab one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions