Jakarta EE Training Courses

Jakarta EE Training Courses

Local instructor-led live Jakarta EE training courses in България.

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Jakarta EE Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
28 hours
Jakarta EE (по-рано Java EE) е платформа за софтуер с отворен код, изградена за разработване на корпоративни и облачни приложения. Той осигурява нови технологии и функции, които ускоряват развитието и разширяват бизнес приложения за разпространение в облака. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици, които искат да използват Jakarta EE за изграждане, мигриране и разпространение на приложения от облака, като се възползват от пълното прилагане на Java EE 8 и облачната компютърна технология. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте необходимата среда за развитие, за да започнете разработването на приложения Jakarta EE. Създаване и изграждане на приложения, базирани на база данни, с помощта на Jakarta Persistence API. Разработване и интегриране на Jakarta EE приложения с RESTful уеб услуги за преносимост. Контейнериране на приложения, родени в облака, за внедряване на облака с Docker.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Jakarta EE courses, Weekend Jakarta EE courses, Evening Jakarta EE training, Jakarta EE boot camp, Jakarta EE instructor-led, Weekend Jakarta EE training, Evening Jakarta EE courses, Jakarta EE coaching, Jakarta EE instructor, Jakarta EE trainer, Jakarta EE training courses, Jakarta EE classes, Jakarta EE on-site, Jakarta EE private courses, Jakarta EE one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions