LabVIEW Training Courses

LabVIEW Training Courses

Местните, водени от инструктори течения на живо LabVIEW демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да автоматизирате тестовите приложения, да управлявате хардуера за проектиране на системата и други с LabVIEW.

Обучението labVIEW се предлага като "обучение на живо на място" или "дистанционно обучение на живо". Обучението на живо на място може да се проведе на място в помещенията на клиента в или в корпоративните центрове на БългарияNobleProg в България. Дистанционно тока се провежда чрез интерактивен, отдалечен работен плот.

NobleProg - Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

LabVIEW Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Общ преглед
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at software engineers who wish to use LabVIEW to facilitate automated measurements and system design.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build control system applications with LabVIEW
- Perform dataflow programming to execute multi-threading and multi-processing operations.
- Implement graphical programming into the development cycle.

Upcoming LabVIEW Courses

Online LabVIEW courses, Weekend LabVIEW courses, Evening LabVIEW training, LabVIEW boot camp, LabVIEW instructor-led, Weekend LabVIEW training, Evening LabVIEW courses, LabVIEW coaching, LabVIEW instructor, LabVIEW trainer, LabVIEW training courses, LabVIEW classes, LabVIEW on-site, LabVIEW private courses, LabVIEW one on one training

Специални оферти

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions