ML.NET Training Courses

ML.NET Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове за обучение на живо ML.NET демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате модели за машинно обучение ML.NET за автоматично извличане на прогнози от изпълнен анализ на данни за корпоративни приложения. Обучението ML.NET е достъпно като " онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

ML.NET Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
ML.NET е рамка за приложения за машинно обучение, изградена на платформата за разработка на.NET от Microsoft. Той може да се разширява до няколко операционни системи и може да изпълнява различни задачи за машинно обучение. Централните ML.NET инструменти са ML.NET CLI и Model Builder, които позволяват на разработчиците на.NET да генерират, обучават и разпространяват модели за машинно обучение въз основа на целите на предприятието. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към учени и разработчици на данни, които искат да използват ML.NET модели за машинно обучение, за да произвеждат автоматично проекции от изпълнени анализи на данни за корпоративни приложения. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталирайте ML.NET и го интегрирайте в средата за развитие на приложенията. Разберете принципите на машинното обучение зад ML.NET инструменти и алгоритми. Изградете и обучете модели за машинно обучение, за да изпълнявате прогнозите с предоставените данни интелигентно. Оценяване на ефективността на модел за машинно обучение, използвайки ML.NET метриката. Оптимизирайте точността на съществуващите модели за машинно обучение въз основа на рамката ML.NET. Прилагайте концепциите за машинно обучение на ML.NET към други приложения за наука за данни.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online ML.NET courses, Weekend ML.NET courses, Evening ML.NET training, ML.NET boot camp, ML.NET instructor-led, Weekend ML.NET training, Evening ML.NET courses, ML.NET coaching, ML.NET instructor, ML.NET trainer, ML.NET training courses, ML.NET classes, ML.NET on-site, ML.NET private courses, ML.NET one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions