.NET Core Training Courses

.NET Core Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори на живо .Net Core курсове за обучение демонстрират чрез интерактивна практическа практика основите на .Net Core и как да използвате .Net Core за създаване на .NET приложения. Обучението .Net Core се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

.NET Core Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
.NET Core е един от основните софтуерни компоненти на платформата за разработка на.NET от Microsoft. Той позволява на потребителите да изпълняват приложения на няколко операционни системи без риска от регресия, присъстващи в класическата.NET Framework. Сред ключовите характеристики на .NET Core са лека архитектура и контрол на командната линия, които могат да бъдат използвани за разработване на високопроизводителни корпоративни приложения. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици, които искат да използват .NET Core за създаване, изграждане, тестване, дебютиране и внедряване на оптимизирани приложения, които могат да работят на различни системи. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте среда за развитие въз основа на .NET Core, за да започнете разработването на приложения. Използвайте ASP.NET Core рамката и библиотеките, за да създадете нови приложения или да оптимизирате съществуващите. Мониторинг и подобряване на ефективността на приложенията с помощта на напреднали .NET Core инструменти. Разберете принципите зад характеристиките .NET Core и приложите това знание към други бизнес реализации.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
.NET Core is an open-source framework for creating .NET applications on Windows, macOS and Linux. In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of .Net Core as they step through the creation of a sample application that demonstrates .Net Core's unique qualities vs other frameworks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup .Net Core together with the tooling and IDEs needed to start developing right away.
 • Use .Net to build various types of software, including web applications, console applications, microservices and libraries.
 • Understand .Net Core's components, including class libraries, packages, metapackages and frameworks.
 • Build, debug and deploy a sample web application
Audience
 • Developers
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.
Note
 • This course is based on .Net Core 2.x and is available for both Windows and Linux environments.
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
 • To learn more about .Net Core, please visit: https://github.com/dotnet/core
21 hours
.NET Core е рамка с отворен код за създаване на .NET приложения в Windows, macOS
и Linux.
В това ръководено от инструктор обучение, участниците ще научат .Net Core, докато
чрез създаване на примерно приложение, което показва .Net Coreуникалните
спрямо други рамки. Той обхваща и как да се използва Angular в ASP.NET проект на Ядро. До края на обучението участниците ще могат да:
 • Настройката .Net Core заедно с инструментите и idi,които са необходими, за да започнат да се развиват веднага.
 • Използвайте .Net за изграждане на различни видове софтуер, включително уеб приложения, конзолни приложения, микроуслуги и библиотеки.
 • Разберете .Net Coreкомпонентите, включително класбиблиотеки, пакети, метапакети и рамки.
 • Изграждане на библиотеки и приложения в .NET Core.
 • Разбират важни аспекти на разработването на висококачествен софтуер за
 • Създайте приложения с ASP.NET Ядро, нейните силни и слаби страни и как да използвате функциите си, за да създавате приложения сигурно.
 • Развитие на предния край с ASP.NET ядро MVC.
 • Рамки и инструменти, като Angular, Bootstrap, Nuget, Bower, Webpack, Gulp и Azure.
 • Създайте Visual Studio или Visual Studio код проект, който съдържа Angular, ASP.NET Ядро MVC и да ги получи работа заедно.
 • Използвайте Entity Framework Core за съхраняване на данните на приложението и ASP.NET Core Identity за удостоверяване и удостоверяване на потребители.
 • Използвайте ASP.NET основни пакети, за да предоставите функционалност за Angular.

Last Updated:

Online .NET Core courses, Weekend .NET Core courses, Evening .NET Core training, .NET Core boot camp, .NET Core instructor-led, Weekend .NET Core training, Evening .NET Core courses, .NET Core coaching, .NET Core instructor, .NET Core trainer, .NET Core training courses, .NET Core classes, .NET Core on-site, .NET Core private courses, .NET Core one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions