Polymer Training Courses

Polymer Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове за обучение на Polymer демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате Polymer.js за изграждане на приложения чрез уеб компоненти. Полимерното обучение се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Polymer Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Polymer.js to build applications via web components. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Polymer.js.
 • Bundle components that keep requests low and sizes small.
 • Integrate Polymer.js with with other platforms and frameworks such as Angular, React, Vue, etc.
 • Develop applications that adhere with JavaScript standards.
14 hours
Polymer LitElement е JavaScript рамка за уеб разработване на преден край. С помощта на Polymer LitElement, потребителите могат да споделят елементи в рамките на софтуерните инфраструктури и да изграждат потребителски интерфейси за проектиране на системи. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към уеб разработчици, които искат да използват Polymer LitElement за създаване на уеб приложения с преден край. В края на обучението участниците ще могат да:
  Изграждане на уеб приложения front-end. Създаване и повторно използване на персонализирани елементи с Polymer LitElement Разработване на бързи, леки уеб компоненти. Управление на свойствата и атрибутите на елемента.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Polymer courses, Weekend Polymer courses, Evening Polymer training, Polymer boot camp, Polymer instructor-led, Weekend Polymer training, Evening Polymer courses, Polymer coaching, Polymer instructor, Polymer trainer, Polymer training courses, Polymer classes, Polymer on-site, Polymer private courses, Polymer one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions