Qt Training Courses

Qt Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори курсове за обучение на живо по Qt демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да създавате графични потребителски интерфейси и междуплатформени приложения с помощта на Qt. Qt обучението се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Qt Subcategories

Qt Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
PyQt is a cross-platform library for developing GUIs (graphical user interfaces) for Python applications. It interfaces Python with the Qt GUI toolkit. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at persons who wish to program a visually attractive software application using Python and the Qt UI framework. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up a development environment that includes all needed libraries, packages and frameworks.
 • Create a desktop or server application whose user interface functions smoothly and is visually appealing.
 • Implement various UI elements and effects, including widgets, charts, layers, etc. to achieve maximum effect in usability.
 • Implement good UI design and code organization during the design and development phase.
 • Test and debug the application.
Format of the course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • This course can be offered for development on Windows, Linux and Mac OS.
 • The latest version of all software is used, e.g., PyQt 5 as of this writing, etc.
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
C++ е език за програмиране, ориентиран към обекти, базиран на C. Qt е рамка за разработване на GUI за приложения C++. Разпределени приложения C++ често използват библиотека за съобщения като ZeroMQ, за да общуват асинхронно с други компоненти, услуги и приложения. Съобщенията се сериализират първо с помощта на протокол за сериализация като протокол Буферс, който позволява съобщенията да се предават като съставени байти, които са по-малки и по-светли от JSON или XML файлове. Този инструктор ръководен, живо обучение (онлайн или онлайн) осигурява въвеждащо покритие на C++, Qt GUI рамка, и различни комуникационни технологии като ZeroMQ и Protocol Buffers, които могат да се използват за писане на разпределени приложения. До края на обучението участниците ще имат необходимите знания и практика за писане и съставяне на заявление с помощта на C++, Qt и gcc на Linux Centos 6/7. Участниците също ще интегрират асинхронни възможности за съобщения, като използват Zero MQ и Protocol Buffers. Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
Qt is an application framework for developing cross-platform application software. It uses uses standard C++ with extensions to simplify the development of both GUI and server applications. This instructor-led, live training provides in-depth coverage of Qt and its modules. By the end of this training, participants will have the necessary knowledge and practice to develop their own C++ application using Qt.
Format of the Course
 • An instructor-led course with theoretical coverage of Qt together with exercises and a large component of hands-on development.
7 hours
Qt Quik is an open source application framework for creating user interfaces (UIs). QML is a directive programming language for designing UI centric applications. With Qt Quick and QML, users are able to build cross platform and dynamic UIs. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web designers who wish to build cross platform and dynamic UIs using Qt Quick and QML. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design prototypes for application UIs using QML.
 • Create and implement an application's UI elements using QML.
 • Implement animations, transforms, and transitions to create a more responsive experience for users of the application.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Online Qt courses, Weekend Qt courses, Evening Qt training, Qt boot camp, Qt instructor-led, Weekend Qt training, Evening Qt courses, Qt coaching, Qt instructor, Qt trainer, Qt training courses, Qt classes, Qt on-site, Qt private courses, Qt one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions