Site Reliability Engineering (SRE) Training Courses

Site Reliability Engineering (SRE) Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктори на живо курсове за обучение по Инженеринг за надеждност на сайта (SRE) демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да прилагате инструменти и техники за софтуерно инженерство за по-ефективно управление на ИТ система. Обучението за инженеринг на надеждността на сайта (SRE) се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Site Reliability Engineering (SRE) Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
Site Reliability Engineering (SRE) се отнася до прилагането на практиките на софтуерното инженерство към управлението на ИТ инфраструктурата и операциите. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към технически лица, които искат да прилагат софтуерни инструменти и техники за по-ефективно управление на ИТ система. В края на обучението участниците ще могат да:
  Прилагайте дисциплиниран подход към софтуерното инженерство за решаване на проблеми с ИТ операциите. Създаване на софтуер за управление на системи и автоматизиране на задачите на ИТ операциите. Разработване на системи за повишаване на надеждността и ефективността на сайта. Модифицира работата на разработването и операциите чрез прилагане на софтуерно инженерно мислене към системата администрация.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Site Reliability Engineering (SRE) courses, Weekend Site Reliability Engineering (SRE) courses, Evening Site Reliability Engineering (SRE) training, Site Reliability Engineering (SRE) boot camp, Site Reliability Engineering (SRE) instructor-led, Weekend Site Reliability Engineering (SRE) training, Evening Site Reliability Engineering (SRE) courses, Site Reliability Engineering (SRE) coaching, Site Reliability Engineering (SRE) instructor, Site Reliability Engineering (SRE) trainer, Site Reliability Engineering (SRE) training courses, Site Reliability Engineering (SRE) classes, Site Reliability Engineering (SRE) on-site, Site Reliability Engineering (SRE) private courses, Site Reliability Engineering (SRE) one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions