Socket.IO Training Courses

Socket.IO Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори Socket.IO обучителни курсове на живо демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да създавате уеб приложения в реално време със Socket.IO. Socket.IO обучението се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Socket.IO Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Socket.IO е JavaScript библиотека, която позволява комуникация в реално време между сървъри и уеб клиенти. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към мрежови инженери, които искат да използват Socket.IO за създаване на уеб приложения в реално време. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване на уеб приложение в реално време между сървър Express и браузър. Изпращане и получаване на обекти по двупосочен начин между уеб клиенти и сървъри. Създаване на тръби към браузър от сървър за поточни данни.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Socket.IO courses, Weekend Socket.IO courses, Evening Socket.IO training, Socket.IO boot camp, Socket.IO instructor-led, Weekend Socket.IO training, Evening Socket.IO courses, Socket.IO coaching, Socket.IO instructor, Socket.IO trainer, Socket.IO training courses, Socket.IO classes, Socket.IO on-site, Socket.IO private courses, Socket.IO one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions