Spark Streaming Training Courses

Spark Streaming Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори на живо Apache Spark Streaming курсове за обучение демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате функциите на Spark Streaming при обработка и анализ на данни в реално време. Обучението по Spark Streaming се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Spark Streaming Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
7 hours
Apache Spark Streaming е скалираща, отворена система за обработка на потока, която позволява на потребителите да обработват данни в реално време от поддържани източници. Spark Streaming Осигурява толерантна обработка на данни. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към инженери на данни, учени на данни и програмисти, които искат да използват Spark Streaming функции при обработката и анализирането на данни в реално време. До края на обучението, участниците ще могат да използват Spark Streaming за обработка на живите потоци от данни за използване в бази данни, файлови системи и живите панели. Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Spark Streaming courses, Weekend Spark Streaming courses, Evening Spark Streaming training, Spark Streaming boot camp, Spark Streaming instructor-led, Weekend Spark Streaming training, Evening Spark Streaming courses, Spark Streaming coaching, Spark Streaming instructor, Spark Streaming trainer, Spark Streaming training courses, Spark Streaming classes, Spark Streaming on-site, Spark Streaming private courses, Spark Streaming one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions