Spark Streaming Training Courses

Spark Streaming Training Courses

Local instructor-led live Spark Streaming training courses in България.

Spark Streaming Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
7 hours
Apache Spark Streaming е скалираща, отворена система за обработка на потока, която позволява на потребителите да обработват данни в реално време от поддържани източници. Spark Streaming Осигурява толерантна обработка на данни. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към инженери на данни, учени на данни и програмисти, които искат да използват Spark Streaming функции при обработката и анализирането на данни в реално време. До края на обучението, участниците ще могат да използват Spark Streaming за обработка на живите потоци от данни за използване в бази данни, файлови системи и живите панели. Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Spark Streaming courses, Weekend Spark Streaming courses, Evening Spark Streaming training, Spark Streaming boot camp, Spark Streaming instructor-led, Weekend Spark Streaming training, Evening Spark Streaming courses, Spark Streaming coaching, Spark Streaming instructor, Spark Streaming trainer, Spark Streaming training courses, Spark Streaming classes, Spark Streaming on-site, Spark Streaming private courses, Spark Streaming one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions