Spring Integration Training Courses

Spring Integration Training Courses

Local instructor-led live Spring Integration training courses in България.

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Spring Integration Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Spring Integration е система за проектиране с отворен код, базирана на съобщения, за изграждане на решения за интеграция на предприятията. Тя разширява рамката за пролетта, за да подкрепи моделите за корпоративна интеграция за високопроизводителни Java базирани приложения. Това обучение, ръководено от инструктори, е насочено към разработчици, които искат да използват Spring Integration за проектиране и изграждане на висококачествени и ефективни решения за интегриране на предприятията. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване на необходимата среда за развитие, за да започне разработването на интеграционни решения с Spring Integration. Разберете Spring Integration характеристиките, основните концепции и компонентите. Научете как да прилагате модели за корпоративна интеграция. Изграждане на корпоративни приложения, базирани на съобщения Spring Integration. Възможност за интеграция с външни потоци и NoSQL бази данни (Apache Kafka, MongoDB, Redis, и т.н.) Мониторинг и управление на потоци от съобщения през крайните точки.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Spring Integration courses, Weekend Spring Integration courses, Evening Spring Integration training, Spring Integration boot camp, Spring Integration instructor-led, Weekend Spring Integration training, Evening Spring Integration courses, Spring Integration coaching, Spring Integration instructor, Spring Integration trainer, Spring Integration training courses, Spring Integration classes, Spring Integration on-site, Spring Integration private courses, Spring Integration one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions