Vuex Training Courses

Vuex Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктори Vuex обучителни курсове на живо демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да създавате, управлявате и актуализирате Vue приложения с помощта на Vuex. Обучението на Vuex се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Vuex Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
7 hours
Vuex е държавна административна библиотека за управление на държавата в средни до големи Vue.js приложения. Vuex осигурява централизиран магазин за всички компоненти на приложенията за по-добра поддръжливост и управление на приложенията. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици и програмисти, които искат да създават, управляват и актуализират приложенията Vue с помощта на Vuex. До края на обучението участниците ще могат да използват Vuex за изграждане на адаптивни и поддържащи еднострани приложения. Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Vuex courses, Weekend Vuex courses, Evening Vuex training, Vuex boot camp, Vuex instructor-led, Weekend Vuex training, Evening Vuex courses, Vuex coaching, Vuex instructor, Vuex trainer, Vuex training courses, Vuex classes, Vuex on-site, Vuex private courses, Vuex one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions