ArduPilot Training Courses

ArduPilot Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктори обучителни курсове ArduPilot на живо демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате ArduPilot за проектиране и разработване на безпилотен дрон. Обучението ArduPilot се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

ArduPilot Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
ArduPilot е отворен код, безпилотен автомобил Autopilot Software Suite за управление на дронове. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици и технически лица, които искат да проектират и разработват безпилотен дрон. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване на подходяща среда за развитие. Изберете и прилагайте правилните инструменти за програмиране на дрон. Разбиране и конфигуриране на firmware, middleware и API stack. Тествайте и дебютирайте кода си с помощта на софтуер за симулация на дрон.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  Това обучение се основава на софтуера за автопилот с отворен код: ArduPilot. За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online ArduPilot courses, Weekend ArduPilot courses, Evening ArduPilot training, ArduPilot boot camp, ArduPilot instructor-led, Weekend ArduPilot training, Evening ArduPilot courses, ArduPilot coaching, ArduPilot instructor, ArduPilot trainer, ArduPilot training courses, ArduPilot classes, ArduPilot on-site, ArduPilot private courses, ArduPilot one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions