Autosar Training Courses

Autosar Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове на живо AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика основните и напреднали теми на AUTOSAR. Обучението AUTOSAR се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Autosar Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
35 hours
AUTOSAR RTE (AUTomotive Open System Architecture Run-Time Environment) е софтуерен слой, който действа като интерфейс между различните софтуерни компоненти на електронните блокове за управление на автомобила и основния хардуер. Той осигурява стандартизиран комуникационен механизъм, позволяващ ефективно и безпроблемно взаимодействие между тези компоненти.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към разработчици на софтуер на напреднало ниво, които желаят да придобият по-задълбочени познания и разбиране на системите AUTOSAR RTE и да овладеят уменията, необходими за разработване и внедряване на комплексни системи AUTOSAR RTE в тяхната организация. Ще обхване теми за напреднали като RTE модели на проектиране, конфигурация, генериране, тестване и техники за отстраняване на грешки и различни AUTOSAR RTE компоненти.До края на това обучение участниците ще могат:
  Анализирайте изискванията за RTE и проектирайте ефективни RTE решения за сложни автомобилни приложения. Разработване и интегриране на AUTOSAR RTE компоненти, като софтуерни компоненти, комуникационни интерфейси и сервизни интерфейси. Оптимизирайте RTE производителността чрез конфигуриране на RTE параметри, прилагане на персонализирани RTE разширения и прилагане на най-добрите практики. Отстраняване на често срещани проблеми с RTE и прилагане на ефективни техники за отстраняване на грешки. Използвайте усъвършенствани RTE функции, като многоядрена поддръжка, механизми за сигурност и разпределени системи.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
7 hours
AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) е софтуерна архитектура за автомобилната индустрия, която използва модел за проектиране на софтуер, базиран на компоненти, за проектиране на автомобилни системи и автомобилни компоненти. Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е предназначено за автомобилни инженери, които искат да използват AUTOSAR за проектиране на автомобилни моторни контролери. В края на това обучение участниците ще могат да:
  Разбиране на архитектурата и методологията на AUTOSAR. Научете как да проектирате контролери на двигатели, използвайки AUTOSAR.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо прилагане в лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да заявите персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да го организираме.
14 hours
A two day course covering all principles related to AUTomotiveOpen System Architecture RunTime Environment, the most famous industrial standard for automotive software development; the course contains both basic topics and advanced topics which is very useful for automotive professionals
7 hours
In this instructor-led, live training in България (online or onsite), participants will learn to configure DEM as they step through the creation and customization of a sample AUTOSTAR (AUTomotiveOpen System ARchitecture) application.
14 hours
Autosar (AUTomotive Open System ARchitecture) е глобално партньорство за развитие на производители на превозни средства, доставчици, доставчици на услуги и компании от автомобилната електроника, полупроводниковата и софтуерната индустрия. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено предимно към инженери, които искат да използват Autosar за проектиране на автомобилни компоненти. В края на обучението участниците ще могат да:
  Настройване и конфигуриране Autosar Създаване на работен поток. Навигация в околната среда Autosar Работи ефективно.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате. За да научите повече за Autosar, моля посетете: https://www.autosar.org/about/
Ние не предоставяме софтуерни лицензи за това обучение. 

Last Updated:

Online Autosar courses, Weekend Autosar courses, Evening Autosar training, Autosar boot camp, Autosar instructor-led, Weekend Autosar training, Evening Autosar courses, Autosar coaching, Autosar instructor, Autosar trainer, Autosar training courses, Autosar classes, Autosar on-site, Autosar private courses, Autosar one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions