План на курса

Въведение

Инсталиране и конфигуриране BizTalk

Преглед на BizTalk функции и архитектура на сървъра

Автоматизиране Business на процеси

Използване на инструментариума Enterprise Service Bus (ESB).

Използване на Functoids в BizTalk Mapper

Работа с WCF адаптери

Интегриране на BizTalk с Azure и SharePoint

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Опит с .NET, C# и Visual Studio
 21 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (1)