План на курса

Въведение

Разбиране на Unix системите Programming

Разбиране на езика Go Programming и архитектурата на Go

Инсталиране и конфигуриране на Go среда за разработка

Изучаване на основите на Go синтаксиса

Работа с Go пакети

Алгоритми, структури от данни

Как Go се справя със събирането на боклука

Работа с файлове и директории в Go

Внедряване на операции за въвеждане и извеждане на файлове в Go

Внедряване на обработка на грешки

Идентифициране и работа със системни файлове в Go: регистрационни файлове, операции със системни файлове и пароли

Работа с Unix процеси и сигнали в Go

    Разбиране на Unix процеси и управление на сигнали Управление на процеси Справяне с Unix сигнали в Go Използване на командата 'kill' Работа с Unix канали и сокети в Go Работа с Remote Procedure Call (RPC) в Go Programming Unix Shell в Go

Разбиране и работа с Goпрограми

    Научаване за Goпрограми Използване на Sync Go Пакети Работа с тръбопроводи Използване на Go Scheduler Използване на ключовата дума 'select' Работа със сигнални канали и буферирани канали Обработка на изчаквания Работа с канали от канали Работа с нулеви канали Работа със споделена памет Работа с помощната програма dWC.go

Мрежа Programming в Go

    Разбиране на мрежата Programming Работа със стандартния пакет Net Go Преразглеждане на Unix сокети Извършване на DNS търсения Разработване на прост TCP сървър и прост TCP клиент Разработване на прост UDP сървър и прост UDP клиент Работа с паралелен TCP сървър

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Основен опит в програмирането на всеки език
  • Познаване на системите Linux и Unix
 35 Hours

Брой участнициЦена за участник

Oтзиви от потребители (1)

Свързани Kатегории