План на курса

Въведение

    lighttpd срещу Apache срещу nginx

Инсталиране на Lighttpd

Конфигуриране на Lighttpd

Виртуален хостинг с Lighttpd

Контролиране на изтеглянето на съдържание в Lighttpd

Поточно съдържание с Lighttpd

Проследяване на посетители

Настройване на удостоверяване и криптиране на Lighttpd

Осигуряване на Lighttpd

Съдържащ Lighttpd

Оптимизиране на Lighttpd

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Известен опит в администрирането на сървъра.
  • Linux работа с команден ред.

Публика

  • Системни администратори
  • DevOps
  • Разработчици на уеб приложения, които желаят да подобрят производителността на уеб сървъра
 14 Hours

Брой участнициЦена за участник

Oтзиви от потребители (2)

Свързани Kурсове

Socket.IO with Websockets

14 Hours

Jetty: Embedding A Web Server Inside Your Application

7 Hours

HTTP Web Server (Nginx, Apache, JBoss)

28 Hours

Apache Web Server Administration

28 Hours

Top 4 Linux/Unix Servers - DNS,Web,Mail and Database

28 Hours

HTTP fundamentals and Nginx web server

21 Hours

Nginx

14 Hours

Tengine Web Server and Reverse Proxy

7 Hours

Microsoft IIS for System Administrators

28 Hours

IIS 7 and ASP.NET Administration

21 Hours

IIS 8 and ASP.NET Administration

21 Hours

Deploying Python Web Applications with Gunicorn

7 Hours

Undertow: Embed a Web Server into Your Application

7 Hours

Свързани Kатегории