План на курса

Въведение

Преглед на Agent Based Modeling

  Преглед на различните характеристики на рамки за моделиране, базирани на агент NetLogo.

Казус от практиката: Използване на агенти за симулиране на пандемия

Приготвяме се да започнем

  Инсталиране NetLogo Навигация в потребителския интерфейс (раздел Код, бутони, плъзгачи и др.) Общ преглед на NetLogo езика за програмиране Разбиране на атрибути, породи, процедури и репортери.

Създаване на модел

  Работа с раздели, костенурки, кръпки и връзки Работа с код, контрол и колекции Контролиране на движението на агенти

Изпълнение на модела

  Дейност на разширяващия агент Регулиране на разстоянието на модел

Тествайте модела

  Документиране на симулацията Разрешаване на проблеми със симулацията

Наблюдение на агентите

  Начертаване на симулацията

Обобщение и заключение

Изисквания

 • Не се изисква опит в програмирането.

Публика

 • Изследователи
 • Следователи
 • Анализаторите
 21 Hours

Брой участници


Цена за участник