План на курса

Въведение

  Преглед на SolidWorks Навигационен SolidWorks потребителски интерфейс

Приготвяме се да започнем

  Инсталиране и конфигуриране SolidWorks Създаване на частен файл

Sketchинг и моделиране

  Разбиране на инструментите за скициране Създаване и модифициране на скици Използване на техники за оразмеряване Екструдиране на скици Прилагане на сложни елементи

Използване на техники за сглобяване

  Въведение в сглобяването Създаване на сглобка Използване на усъвършенствани инструменти за сглобяване

Обобщение и следващи стъпки

Изисквания

 • Основни компютърни умения
 • Разбиране на механиката и електрониката

Публика

 • Инженери по мехатроника
 • Машинни инженери
 • Електроинженери
 • Electronics инженери
 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (1)