CMake Training Courses

CMake Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори CMake обучителни курсове на живо демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да автоматизирате процеса на изграждане в междуплатформена среда с CMake. CMake обучението се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

CMake Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
CMake е инструмент с отворен код за управление на жизнения цикъл на разработването на софтуер чрез метод, независим от компилера. Използвайки CMake, потребителите могат да създават няколко сгради от един и същ източник, без да засягат източника. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към софтуерни инженери, които искат да използват CMake за автоматизиране на процеса на изграждане в транс-платформна среда. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване, тестване и пакетиране на софтуер с CMake. Контролирайте процеса на софтуерно съставяне. Използвайте CMake в съчетание с местна строителна среда. Обърнете внимание на общите проблеми на системата за изграждане.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online CMake courses, Weekend CMake courses, Evening CMake training, CMake boot camp, CMake instructor-led, Weekend CMake training, Evening CMake courses, CMake coaching, CMake instructor, CMake trainer, CMake training courses, CMake classes, CMake on-site, CMake private courses, CMake one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions