Docker Training Courses

Docker Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори на живо Docker обучителни курсове демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика как да настроите Docker за разработване и внедряване на контейнерни приложения. Докер обучението се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. Курсовете за обучение на Docker обхващат настройка и управление на Docker контейнери, включително мащабиране и оркестрация с Kubernetes. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Docker Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
Това Docker и Kubernetes учебна курса е предназначена за да предоставят участниците с комплексна основа на Docker и Kubernetes технология. Цялата основна характеристика на Kubernetes се покрива, включително поди, етикетите, томове, контролерите на репликацията, услуги и повече. Курсата взема участници от инсталиране към управлението и употреба чрез комбинация на лекцията и лабораторията на ръцете, където ще получат опит за конфигурация и управление Kubernetes обекти. Освен това, този курс ще даде участниците твърдно разбиране за Kubernetes, включително напредени функции и безопасност за извършване на безопасност Kubernetes клуст в производство.Този курс е за хора и екипи, които искат да научат Kubernetes основа и контейнерни изисквания за оркестрации за изграждане на услуги, които са безопасни, силни, много достъпни, постоянни и самохранителни:· Разработчици· Операции· DevOps· QA инженерите· Мениджърите на IT проекта
14 hours
Docker is an open-source platform for building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to deploy a collection of sample servers inside containers, then automate, scale, and manage their containerized servers within a Kubernetes cluster. The training goes on to more advanced topics, walking participants through the process of securing, networking and monitoring a Kubernetes cluster. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and run a Docker container.
 • Deploy containerized databases and servers.
 • Set up a Docker and Kubernetes cluster.
 • Use Kubernetes to deploy and manage different environments under the same cluster.
 • Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.
Notes
 • Different Docker images can be used as demos in this training (e.g., Nginx, MongoDB, Tomcat, etc.).
 • To request specific images or any other customization for this training, please contact us to arrange.
21 hours
Docker is an open-source platform for automating the process of building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to create and manage Docker containers, then deploy a sample application inside a container. Participants will also learn how to automate, scale, and manage their containerized applications within a Kubernetes cluster. Finally, the training goes on to more advanced topics, walking participants through the process of securing, scaling and monitoring a Kubernetes cluster. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and run a Docker container.
 • Deploy a containerized server and web application.
 • Build and manage Docker images.
 • Set up a Docker and Kubernetes cluster.
 • Use Kubernetes to deploy and manage a clustered web application.
 • Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note:
 • Apache Tomcat and a Java EE application will be used as our demo servers and applications for containerization. However, *these are subject to change*. If you would like to see a specific application or related tool or technique covered in this training, please contact us to arrange.
21 hours
Програмата Certified Kubernetes Administrator (CKA) е създадена от The Linux Foundation и Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Kubernetes е в момента водеща платформа, използвана за контейнери оркестрация. NobleProg предоставя Docker & Kubernetes обучение от 2015 г. насам. С повече от 360 успешно завършени проекти за обучение, ние се превърнахме в един от най-известните компании за обучение в световен мащаб в областта на контейнерирането. От 2019 г. ние също така помагаме на нашите клиенти да потвърдят тяхното представяне в средата на k8s, като ги подготвят и насърчаваме да преминат CKA и CKAD изпити. Това обучение, ръководено от инструктори, на живо (онлайн или онлайн) е насочено към системни администратори, Kubernetes Потребителят желае да потвърди знанията си, като премине изпита CKA. От друга страна, обучението е съсредоточено и върху придобиването на практически опит в Kubernetes администрация, така че ние препоръчваме да участвате в него, дори ако не планирате да вземете изпит CKA. Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате. За да научите повече за сертифицирането на CKA, моля посетете: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-administrator-cka/
14 hours
The objective of this practical course is to provide all the tools that address the practical aspects of Docker and Kubernetes, in order that the participants can count on the necessary skills for the proper management of the program.
35 hours
Red Hat OpenShift Container Platform (formerly OpenShift Enterprise) is an on-premises platform-as-a-service used for developing and deploying containerized applications on Kubernetes. Red Hat OpenShift Container Platform runs on Red Hat Enterprise Linux. In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage Red Hat OpenShift Container Platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create, configure, manage, and troubleshoot OpenShift clusters.
 • Deploy containerized applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.
 • Secure OpenShift Container Platform.
 • Monitor and gather metrics.
 • Manage storage.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.
Course Customization Options
 • This course is based on OpenShift Container Platform version 3.x.
 • To customize the course or request training on a different version of OpenShift (e.g., OpenShift Container Platform 4 or OKD), please contact us to arrange.
35 hours
Docker is an open-source platform for automating the process of building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment. OpenShift Container Platform (formerly OpenShift Enterprise) brings Docker and Kubernetes together into a managed platform, or PaaS (Platform as a Service), to further ease and simplify the deployment of Docker and Kubernetes. It provides predefined application environments and helps to realize key DevOps principles such as reduced time to market, infrastructure as code, continuous integration (CI), and continuous delivery (CD). OpenShift Container Platform is maintained by Red Hat and runs atop of Red Hat Enterprise Linux. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenShift Container Platform to deploy containerized applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create and configure an OpenShift setup.
 • Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.
Course Customization Options
 • This course is based on OpenShift Container Platform version 3.x. 
 • To customize the course or request training on a different version of OpenShift (e.g., OpenShift Container Platform 4 or OKD), please contact us to arrange.
21 hours
Програмата Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) е разработена от The Linux Foundation и Cloud Native Computing Foundation (CNCF), домакин на Kubernetes. Този инструктор-управлява, на живо обучение (онлайн или онлайн) е насочена към разработчиците, които искат да потвърдят уменията си в проектирането, изграждането, конфигурирането и излагането на облачни приложения за Kubernetes. От друга страна, обучението се съсредоточава и върху придобиването на практически опит в Kubernetes разработване на приложения, така че ние препоръчваме да участвате в него, дори ако не планирате да вземете изпит CKAD. NobleProg предоставя Docker & Kubernetes обучение от 2015 г. насам. С над 360 успешно завършени проекти за обучение, ние се превърнахме в една от най-известните компании за обучение по света в областта на контейнеризацията. От 2019 г. ние също така помагаме на нашите клиенти да потвърдят тяхното представяне в средата на k8s, като ги подготвят и насърчаваме да преминат CKA и CKAD изпити. Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате. За да научите повече за CKAD, моля посетете: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad/
14 hours
Rancher is an open source PaaS platform for managing Kubernetes on any infrastructure. This instructor-led, live course provides participants with an overview of Rancher and demonstrates through hands-on practice how to deploy and manage a Kubernetes cluster with Rancher. By the end of this course, participants will be able to:
 • Install and configure Rancher.
 • Launch a Kubernetes cluster using RKE (Rancher Kubernetes Engine).
 • Manage multiple cloud Kubernetes clusters while avoiding vendor lock-in.
 • Manage Kubernetes clusters using their operating system and container engine of choice.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 hours
There are a number of options for deploying Docker and Kubernetes on AWS, including Amazon Elastic Container Service, Amazon ECS for Kubernetes, AWS Fargate, and Amazon EC2. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to evaluate each of these services to make an informed decision about which to deploy within their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up a development environment that includes all needed tools to start developing.
 • Set up, configure and deploy a series of demo containers using a number of different approaches.
 • Understand the architectural and design differences among different Docker/Kubernetes solutions within AWS.
 • Automate the deployment of Docker containers.
 • Set up a continuous integration and deployment pipeline.
 • Integrate Docker and Kubernetes into an existing continuous integration system.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Docker is an open-source platform for automating the process of building, shipping and running applications inside containers. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to advance their knowledge of Docker to deploy applications at a larger scale while maintaining control. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build their own Docker images.
 • Deploy and manager large number of Docker applications .
 • Evaluate different container orchestration solutions and choose the most suitable one.
 • Set up a continuous integration process for Docker applications.
 • Integrate Docker applications with existing continuous tools integration processes.
 • Secure their Docker applications.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към тези, които желаят да усъвършенстват познанията си за Docker за внедряване на приложения в по-голям мащаб, като същевременно поддържат контрол, за автоматизиране, защита и наблюдение на контейнерни приложения в голям мащаб [1 ] клъстер.До края на това обучение участниците ще могат:
  Създайте свои собствени Docker изображения. Разположете и управлявайте голям брой Docker приложения. Оценете различни решения за оркестрация на контейнери и изберете най-подходящото. Настройте непрекъснат процес на интеграция за Docker приложения. Интегрирайте Docker приложенията със съществуващи непрекъснати процеси за интегриране на инструменти. Защитете техните Docker приложения. Използвайте Kubernetes за внедряване и управление на различни среди под един и същ клъстер Защитете, мащабирайте и наблюдавайте Kubernetes клъстер
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
 
21 hours
Docker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers. With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers. This course, during the two first days, teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images. On the last day participants will learn about more advanced tools that supports Docker. It will be Docker Machine, Docker Compose and Docker Swarm.
14 hours
Docker is an open-source platform for automating the process of building, shipping and running applications inside containers. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Docker to deploy and manage software as containers instead of as traditional stand-alone software. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Docker.
 • Understand and implement software containerization.
 • Managing Docker based applications.
 • Network different Docker applications and systems.
 • Understand and edit Docker registries.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
 • To learn more about Docker, please visit: https://www.docker.com
14 hours
Docker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers. With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers. This course teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images during the 2 days.
14 hours
Jenkins is an open sourced automation server for continuous integration and continuous delivery (CI/CD) . Docker is a service platform for delivering software in containers. Jenkins and Docker together optimizes and simplifies the CI/CD process by allowing for more reliable deployment and testing environments. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at DevOp engineers who wish to optimize and simplify the CI/CD process with Docker and Jenkins. By the end of this training, participants will be able to:
 • Automate code delivery and pipeline deployment with Jenkins.
 • Build an application using Docker and Docker File.
 • Configure authentication options to strengthen security.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Spring Cloud is an open-source lightweight microservices framework for building Java applications for the cloud. Docker is an open-source platform for building, shipping and running applications inside containers. Docker lends itself well to the creation of microservice applications. In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of building microservices using Spring Cloud and Docker. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of microservices.
 • Use Docker to build containers for microservice applications.
 • Build and deploy containerized microservices using Spring Cloud and Docker.
 • Integrate microservices with discovery services and the Spring Cloud API Gateway.
 • Use Docker Compose for end-to-end integration testing.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
OpenShift Container Platform (formerly OpenShift Enterprise) v. 4 is a collection of software put together by Red Hat for deploying containers and Kubernetes in the enterprise. New features in version 4 include Operators, machine sets, and CoreOS -- all of which enable clusters to self-manage some functions previously performed by administrators. In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to install, configure, and manage OpenShift Container Platform v4. By the end of this training, participants will be able to:
 • Undersand OCI (Open Containers Initiative) and its implications for using container enginees such as Docker in OpenShift.
 • Understand the relationship between the different versions of OpenShift (OKP, OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift, etc.).
 • Create, configure, manage, and troubleshoot an OpenShift Container Platform cluster.
 • Implement OpenShift Container Platform's self-manage capabilities to improve platform stability and consistency.
 • Secure OpenShift Container Platform.
 • Monitor and gather metrics.
 • Manage storage.
 • Upgrade an OpenShift Container Platform 3 cluster to OpenShift Container Platform 4.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • This course focuses on OpenShift Container Platform, version 4. If you wish to use a different version of OpenShift (e.g. OpenShift Container Platform 3 or OKD), please contact us to arrange.
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Selenium е рамка, която предоставя различни инструменти за авторизиране на софтуерни тести за уеб приложения. Docker е услуга платформа за доставка на софтуер в контейнери. Selenium предоставя способността за извършване на изпитвания вътре на Docker контейнери в паралелно.Този инструктор, живо обучение (на линия или на мястото) е намерени към софтуерни тестове, които искат да използват Selenium за изпълнение на тестове за автоматизация в Docker контейнери.До края на този обучение участниците ще могат да:
  Създаване на тестното автоматизация инфраструктура за изпитване на въпросите. Разработване на рамка за автоматизация на тестовото използване Java. Изграждане на CI/CD тъп от гребета с Jenkins и Docker.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискуссия. Много упражнения и практика. Въвеждане на ръце в околната среда на живна търговия.
Опции за користиране на користиране
  За да поискате приложително обучение за това курс, моля те, свържете се с нас за да се създадете.

Last Updated:

Online Docker courses, Weekend Docker courses, Evening Docker training, Docker boot camp, Docker instructor-led, Weekend Docker training, Evening Docker courses, Docker coaching, Docker instructor, Docker trainer, Docker training courses, Docker classes, Docker on-site, Docker private courses, Docker one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions