Jenkins Training Courses

Jenkins Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори на живо курсове за обучение на Jenkins демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика как да настроите система за непрекъсната интеграция на Jenkins (наричана също непрекъснато изграждане, непрекъснато пускане, непрекъснато тестване и т.н.). Обучението на Дженкинс се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. Курсовете за обучение на Jenkins обхващат Jenkins Continuous Integration за Agile тестване с помощта на Java, .Net, Javascript и други езици. Насърчава се взаимодействието между инструктора и участниците. Обсъждат се казуси от реалния свят и конкретни проблеми и въпроси се разглеждат и разрешават в клас. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Jenkins Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
This course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins. Intended Audience:
 • Software test engineers
 • Software developers involved in agile development
 • Release managers
 • QA engineers
At the end of Selenium training the delegates will be able to:
 • Use Selenium test suite effectively in real projects
 • Use Selenium for cross browser testing
 • Distribute the tests using Selenium Grid
 • Run regression Selenium tests in Jenkins
 • Prepare test reports and periodict reports using Jenkins
21 hours
This course focuses on practical implementation and tooling. It assumes good knowledge on theoretical principals (see DEVOPS course) as it focuses on newest tools and methods of implementing DevOps principles.
14 hours
This instructor-led, live training in България covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class.
21 hours
Jenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development. In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, and then move on to hands-on practice, learning how to install, configure and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment. Audience
 • Developers
 • System Administrators
 • DevOps engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Continuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly. In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Continuous Integration for JavaScript as they step through setting up a Continuous Integration process for a JavaScript project. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of Continuous Integration
 • Build their own Continuous Integration system for their JavaScript projects
Audience
 • Developers
 • IT Professionals
 • DevOps Engineers
 • Business Managers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Когато разработчиците завършат писането на кода, те често интегрират своя код в приложение, копират приложението в папка, изпълняват инсталатора на приложението, а след това иницилират приложението, за да проверят дали тя работи както се очаква. Този ръчен подход не скалира много добре, е тъжен, много прозрачен за грешки и не предлага механизъм за проследяване на промените по време на процеса. По-добър подход би бил да се автоматизира процеса с помощта на Постоянна интеграция. Постоянната интеграция се отнася до процесите, инструментите и инфраструктурата, необходими за автоматизиране на изграждането, разпространението и тестването на софтуерни приложения. В този инструктор ръководен, на живо обучение (онсайт или дистанционно), участниците ще научат как да трансформират традиционния, ръчен (или полу-ручен) подход към разпространението на софтуер в агилна, непрекъснато интегриране (CI) един използва Jenkins. Участниците провеждат поредица от практични, жива лабораторни упражнения през целия курс, прилагайки новите си знания към различни проблеми с разработването на софтуер и внедряването на всеки етап от пътя. Взаимодействието между преподавателя и участниците се насърчава. Реални случаи се обсъждат и специфични въпроси и въпроси се разглеждат и решават по време на обучението. Обучението се фокусира особено върху разработването на.net приложения. •   В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране Jenkins за разработване на.Net приложения Използвайте Jenkins, за да автоматизирате процеса на вписване и сливане на.Net код в кодово съхранение Използвайте Jenkins, за да автоматизирате процеса на изтегляне, съставяне и разпространение на приложение към сървър за изтегляне Интегрирайте Jenkins с други инструменти за разработка на софтуер, като например проследяване на проблеми и
публиката
  Разработчици на.net Изграждане на инженери QA инженери Проектни мениджъри освобождаване мениджъри [ 0 ] Инженери
Формат на курса
  Частна лекция, частна дискусия, упражнения и тежка практика
Забележка
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at DevOp engineers who wish to optimize and simplify the CI/CD process with Docker and Jenkins. By the end of this training, participants will be able to:
 • Automate code delivery and pipeline deployment with Jenkins.
 • Build an application using Docker and Docker File.
 • Configure authentication options to strengthen security.
14 hours
Jenkins е сървър за автоматизация с отворен източник за непрекъсната интеграция и непрекъсната доставка (CI/CD). OpenShift е платформа за контейнериране за управление на инфраструктура в облака или на място. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към DevOps инженери, които искат да използват OpenShift и Jenkins за изграждане, внедряване и управление на приложения, базирани на контейнери. В края на обучението участниците ще могат да:
  Изградете Jenkins тръби в OpenShift. Автоматизиране на управлението на жизнения цикъл за контейнерни приложения и кластерна инфраструктура. Организира разпространението на CI/CD тръбопроводи.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
Jenkins X е колекция от инструменти за автоматично създаване и разпространение на тръбопроводи за непрекъсната интеграция и непрекъсната доставка (CI/CD) в един Kubernetes кластер. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към инженери, които искат да използват Jenkins X за създаване на автоматизирани, облачно готови CI / CD тръби на Kubernetes. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране Jenkins X. Код устойчиви тръби CI/CD с помощта на многофункционален DSL (Domain Specific Language). Създаване на тръби CI/CD, които използват популярни технологии като GitHub, Kubernetes и Docker контейнери. Комбинирайте Jenkins X с други популярни инструменти като Helm, Prow и Skaffold. Разпръскване на приложения във всяка среда, независимо дали в облака или на място.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Jenkins 2 е сървър за автоматизация с нови функции за изграждане на крайни тръби CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery). Тя се простира Jenkins извън само непрекъсната интеграция (CI). Jenkins 2 показва способността да се извършва непрекъснато предаване (CD). Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към инженери, които искат да използват Jenkins 2 за изграждане на тръбопроводи, които автоматизират процеса на преместване на приложение от развитие към производство. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране Jenkins 2. Приемане на декларативен сценарий подход за определяне на всеки етап от процеса на изграждане и внедряване на софтуер. Автоматично се генерира приложението, когато софтуерът се проверява в система за управление на версията. Автоматично изключва съставянето, тестването и опаковането на софтуерно приложение. Бързо реагира на уведомленията и докладите, когато нещата вървят погрешно. Инсталиране на допълнителни плагини за разширяване Jenkins.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
35 hours
В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване и инсталиране Maven. Автоматични тестове с помощта на Selenium Управление на системата GIT Интегриране на непрекъсната интеграция
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Jenkins courses, Weekend Jenkins courses, Evening Jenkins training, Jenkins boot camp, Jenkins instructor-led, Weekend Jenkins training, Evening Jenkins courses, Jenkins coaching, Jenkins instructor, Jenkins trainer, Jenkins training courses, Jenkins classes, Jenkins on-site, Jenkins private courses, Jenkins one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions