Microcontroller Training Courses

Microcontroller Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове за обучение на живо за микроконтролери демонстрират чрез практическа практика как да настроите и програмирате микроконтролери за използване при управление на устройства от реалния свят като светлини, двигатели и сензори за откриване на движение. Микроконтролерите могат да се използват и като цялостни сървърни системи за специални задачи като печат и уеб обслужване. Обучението за микроконтролери се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Microcontroller Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
35 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to learn how to use embedded C to program various types of microcontrollers based on different processor architectures (8051, ARM CORTEX M-3, and ARM9). Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Arduino is an open-source, single-board, microcontroller for building devices that can sense and control objects in the physical world. In this instructor-led, live training, participants will learn how to program the Arduino for real-world usage, such as to control lights, motors and motion detection sensors. This course assumes the use of real hardware components in a live lab environment (not software-simulated hardware).  By the end of this training, participants will be able to:
 • Program Arduino to control lights, motors, and other devices.
 • Understand Arduino's architecture, including inputs and connectors for add-on devices.
 • Add third-party components such as LCDs, accelerometers, gyroscopes, and GPS trackers to extend Arduino's functionality.
 • Understand the various options in programming languages, from C to drag-and-drop languages.
 • Test, debug, and deploy the Arduino to solve real world problems.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • Arduino is available in different models and supports different programming interfaces (C, C++, C#, Python) and IDEs (Arduino IDE, Visual Studio, etc.). The following will be used for this course:
  • Arduino Uno board
  • Arduino IDE
  • Arduino language (based on C/C++)
 • *** Participants are responsible for purchasing their own Arduino hardware and components! ***
  • Hardware kits can be purchased from suppliers, such as: Arduino Starter Kit https://store.arduino.cc/products/arduino-starter-kit-multi-language
 • To request a different setup, please contact us to arrange.
35 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to learn the design principles of microcontroller design. Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Raspberry Pi е много малък, единичен компютър. В това обучение, ръководено от инструктори, участниците ще научат как да установят и програмират Raspberry Pi, за да служат като интерактивна и мощна вградена система. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване на IDE (интегрирана среда за развитие) за максимална производителност на развитието Програма Raspberry Pi за контрол на устройства като сензори за движение, аларми, уеб сървъри и принтери. Разбиране на Raspberry Pi's архитектура, включително вход и връзки за добавки устройства. Разбиране на различните възможности в програмен език и операционни системи Тествайте, дебютирайте и разпространявайте Raspberry Pi, за да разрешите реалните проблеми в света.
публиката
  Разработчиците Софтуерни и хардуерни инженери Технически лица във всички отрасли Хобистите
Формат на курса
  Частна лекция, частна дискусия, упражнения и тежка практика
Забележка
  Raspberry Pi Поддържа различни операционни системи и езици за програмиране. Този курс ще използва Raspbian като операционна система и Python като език за програмиране. За да поискате конкретна настройка, моля, свържете се с нас, за да организирате. Участниците са отговорни за закупуването на Raspberry Pi хардуера и компоненти.
21 hours
TensorFlow Lite for Microcontrollers е порт на TensorFlow Lite, предназначен да изпълнява модели за машинно обучение на микроконтролери и други устройства с ограничена памет. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към инженери, които искат да пишат, зареждат и изпълняват модели за машинно обучение на много малки вградени устройства. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталирайте [ 0 ] малко Изтеглете модели за машинно обучение на вградено устройство, за да можете да откриете речта, да класифицирате изображенията и т.н. Добавете AI към хардуерните устройства, без да разчитате на мрежовата свързаност.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Microcontroller courses, Weekend Microcontroller courses, Evening Microcontroller training, Microcontroller boot camp, Microcontroller instructor-led, Weekend Microcontroller training, Evening Microcontroller courses, Microcontroller coaching, Microcontroller instructor, Microcontroller trainer, Microcontroller training courses, Microcontroller classes, Microcontroller on-site, Microcontroller private courses, Microcontroller one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions