ML Kit Training Courses

ML Kit Training Courses

Онлайн или онлайн, курсове за обучение, ръководени от инструктори на живо ML Kit демонстрират чрез интерактивна практика как да се използва ML Kit за изграждане на модели за машинно обучение, които са оптимизирани за обработка на мобилни устройства.

ML Kit обучението е на разположение като "онлайн живо обучение" или "онсайт живо обучение". Онлайн обучението на живо (наричано „отдалечено обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен, отдалечен десктоп. На мястото на живо обучението може да се провежда локално в помещенията на клиентите в България или в корпоративните центрове за обучение в NobleProg в България.

Той е известен и като Аллах.

NobleProg - Вашият локален доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

ML Kit Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Google’s ML Kit to build machine learning models that are optimized for processing on mobile devices. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing machine learning features for mobile apps.
 • Integrate new machine learning technologies into Android and iOS apps using the ML Kit APIs. 
 • Enhance and optimize existing apps using the ML Kit SDK for on-device processing and deployment.

Last Updated:

Online ML Kit courses, Weekend ML Kit courses, Evening ML Kit training, ML Kit boot camp, ML Kit instructor-led, Weekend ML Kit training, Evening ML Kit courses, ML Kit coaching, ML Kit instructor, ML Kit trainer, ML Kit training courses, ML Kit classes, ML Kit on-site, ML Kit private courses, ML Kit one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions