Neo4j Training Courses

Neo4j Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове за обучение на живо Neo4j демонстрират чрез практическа практика как да моделирате, управлявате и осъществявате достъп до вашите данни в реален проект. Ние контрастираме и сравняваме графични бази данни с бази данни, базирани на SQL, както и други NoSQL бази данни и изясняваме кога и къде има смисъл да внедрите всяка от тях във вашата инфраструктура. Обучението Neo4j се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Neo4j Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
Относителни, базирани на таблици бази данни като Oracle и MySQL отдавна са стандарт за организиране и съхранение на данни. Въпреки това, нарастващият размер и флуидност на данните са направили трудно за тези традиционни системи да изпълняват ефективно много сложни запитвания по данните. Представете си замяната на съхранението на данни на базата на редове и колони с съхранението на данни на базата на обекти, чрез което субектите (напр. човек) могат да бъдат съхранени като данни, а след това лесно да се търсят въз основа на тяхната обширна, многолинейна връзка с други възли. И си представете, че търсите тези връзки и свързаните с тях обекти и свойства с помощта на компактна синтеза, до 20 пъти по-светла от SQL. Ето какво предлагат графичните бази данни, като neo4j. В това обучение, ръководено от инструктори, ние ще създадем живо проект и ще практикуваме уменията за моделиране, управление и достъп до вашите данни с помощта на neo4j. Ние контрастираме и сравняваме графични бази данни с SQL базирани бази данни, както и други NoSQL бази данни и разясняваме кога и къде има смисъл да се прилагат всяка от тях в рамките на вашата инфраструктура. Формат на курса
  Тежък акцент върху практиката. Повечето от концепциите се научават чрез проби, упражнения и практическо развитие.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Neo4j AuraDB graph database to build cloud applications with high availability and zero administration. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing graph database applications with Neo4j AuraDB.
 • Understand the features, core concepts, and architecture of Neo4j AuraDB.
 • Learn how to build and scale graph database applications in the cloud.
 • Enhance cloud security with AuraDB's pre-configured authentication and encryption features.
 • Migrate existing Neo4j databases to AuraDB.

Last Updated:

Online Neo4j courses, Weekend Neo4j courses, Evening Neo4j training, Neo4j boot camp, Neo4j instructor-led, Weekend Neo4j training, Evening Neo4j courses, Neo4j coaching, Neo4j instructor, Neo4j trainer, Neo4j training courses, Neo4j classes, Neo4j on-site, Neo4j private courses, Neo4j one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions