OpenShift Training Courses

OpenShift Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове за обучение на живо OpenShift демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика как да инсталирате, конфигурирате и управлявате OpenShift Platform Container. Обучението OpenShift се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. OpenShift е известен също като Red Hat OpenShift или OpenShift Container Platform. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

OpenShift Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
35 hours
Red Hat OpenShift Container Platform (formerly OpenShift Enterprise) is an on-premises platform-as-a-service used for developing and deploying containerized applications on Kubernetes. Red Hat OpenShift Container Platform runs on Red Hat Enterprise Linux. In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage Red Hat OpenShift Container Platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create, configure, manage, and troubleshoot OpenShift clusters.
 • Deploy containerized applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.
 • Secure OpenShift Container Platform.
 • Monitor and gather metrics.
 • Manage storage.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.
Course Customization Options
 • This course is based on OpenShift Container Platform version 3.x.
 • To customize the course or request training on a different version of OpenShift (e.g., OpenShift Container Platform 4 or OKD), please contact us to arrange.
35 hours
Docker is an open-source platform for automating the process of building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment. OpenShift Container Platform (formerly OpenShift Enterprise) brings Docker and Kubernetes together into a managed platform, or PaaS (Platform as a Service), to further ease and simplify the deployment of Docker and Kubernetes. It provides predefined application environments and helps to realize key DevOps principles such as reduced time to market, infrastructure as code, continuous integration (CI), and continuous delivery (CD). OpenShift Container Platform is maintained by Red Hat and runs atop of Red Hat Enterprise Linux. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenShift Container Platform to deploy containerized applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create and configure an OpenShift setup.
 • Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.
Course Customization Options
 • This course is based on OpenShift Container Platform version 3.x. 
 • To customize the course or request training on a different version of OpenShift (e.g., OpenShift Container Platform 4 or OKD), please contact us to arrange.
21 hours
OKD е платформа за разработка на приложения за разпространение на контейнерирани приложения с помощта на Kubernetes. OKD е основата на кода, върху която се изграждат Red Hat OpenShift Online и Red Hat OpenShift Container Platform. В това обучение, ръководено от инструктори, учениците ще научат как да инсталирате, конфигурирате и управлявате OKD навреме или в облака. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване, конфигуриране, управление и решаване на проблеми на кластер OKD. Безопасно е OKD. Използвайте контейнерни приложения на OKD. Мониторинг на изпълнението на приложение, работещо в OKD. Управление на съхранението на данни. Бързо въвеждане на приложения навреме или в публичен облак като AWS.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  Този курс се основава на OKD (Origin Kubernetes Distribution). За да персонализирате курса или да поискате обучение по различна версия на OpenShift (например OpenShift Платформа за контейнери 3 или OpenShift Платформа за контейнери 4), моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
OKD е платформа за разработка на приложения за разпространение на контейнерирани приложения с помощта на Kubernetes. OKD е основата на кода, върху която се изграждат Red Hat OpenShift Online и Red Hat OpenShift Container Platform. В този инструктор ръководен, на живо обучение (онсайт или дистанционно), участниците ще се научат да създават, актуализират и поддържат контейнерирани приложения с помощта на OKD. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разпръскване на контейнерно уеб приложение към кластер OKD на първо място или в облака. Автоматизиране на част от тръбопровода за доставка на софтуер. Прилагайте принципите на DevOps философията, за да се гарантира непрекъснато предоставяне на заявление.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  Този курс се основава на OKD (Origin Kubernetes Distribution). За да персонализирате курса или да поискате обучение на различна версия на OpenShift (например OpenShift Container Platform 3 или OpenShift Container Platform 4), моля, свържете се с нас, за да организирате.
28 hours
Kubeflow е рамка за изпълнение на работни натоварвания на машинно обучение в Kubernetes. TensorFlow е една от най-популярните библиотеки за машинно обучение. Kubernetes е платформа за оркестрация за управление на приложения в контейнери. OpenShift е платформа за разработка на облачни приложения, която използва Docker контейнери, оркестрирани и управлявани от Kubernetes, върху основата на Red Hat Enterprise Linux.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към инженери, които желаят да разположат работни натоварвания на машинно обучение в OpenShift локален или хибриден облак.
  До края на това обучение участниците ще могат да: Инсталират и конфигурират Kubernetes и Kubeflow на OpenShift клъстер. Използвайте OpenShift, за да опростите работата по инициализиране на Kubernetes клъстер. Създайте и разположете конвейер на Kubernetes за автоматизиране и управление на ML модели в производството. Обучете и разположете TensorFlow ML модели в множество GPU и машини, работещи паралелно. Обадете се на обществени облачни услуги (напр. AWS услуги) от OpenShift, за да разширите ML приложение.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
35 hours
OpenShift Container Platform (formerly OpenShift Enterprise) v. 4 is a collection of software put together by Red Hat for deploying containers and Kubernetes in the enterprise. New features in version 4 include Operators, machine sets, and CoreOS -- all of which enable clusters to self-manage some functions previously performed by administrators. In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to install, configure, and manage OpenShift Container Platform v4. By the end of this training, participants will be able to:
 • Undersand OCI (Open Containers Initiative) and its implications for using container enginees such as Docker in OpenShift.
 • Understand the relationship between the different versions of OpenShift (OKP, OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift, etc.).
 • Create, configure, manage, and troubleshoot an OpenShift Container Platform cluster.
 • Implement OpenShift Container Platform's self-manage capabilities to improve platform stability and consistency.
 • Secure OpenShift Container Platform.
 • Monitor and gather metrics.
 • Manage storage.
 • Upgrade an OpenShift Container Platform 3 cluster to OpenShift Container Platform 4.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • This course focuses on OpenShift Container Platform, version 4. If you wish to use a different version of OpenShift (e.g. OpenShift Container Platform 3 or OKD), please contact us to arrange.
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
OpenShift Container Platform (formerly OpenShift Enterprise) is a collection of software put together by Red Hat for deploying containers and Kubernetes in the enterprise. OpenShift Container Platform optimizes developer productivity with features such as, Red Hat CodeReady Workspaces, OpenShift Service Mesh, Kubernetes-based event-driven autoscaling, and Operator-enabled Red Hat OpenShift Container Storage. In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to create, update, and maintain applications using OpenShift Container Platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Undersand OCI (Open Containers Initiative) and its implications for using container enginees such as Docker in OpenShift.
 • Understand the relationship between the different versions of OpenShift (OKP, OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift, etc.)
 • Automate the software delivery pipeline.
 • Apply DevOps principles to deliver software continuously.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • This course focuses on OpenShift Container Platform, version 4. If you wish to use a different version of OpenShift (e.g. OpenShift Container Platform 3 or OKD), please contact us to arrange.
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Jenkins е сървър за автоматизация с отворен източник за непрекъсната интеграция и непрекъсната доставка (CI/CD). OpenShift е платформа за контейнериране за управление на инфраструктура в облака или на място. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към DevOps инженери, които искат да използват OpenShift и Jenkins за изграждане, внедряване и управление на приложения, базирани на контейнери. В края на обучението участниците ще могат да:
  Изградете Jenkins тръби в OpenShift. Автоматизиране на управлението на жизнения цикъл за контейнерни приложения и кластерна инфраструктура. Организира разпространението на CI/CD тръбопроводи.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online OpenShift courses, Weekend OpenShift courses, Evening OpenShift training, OpenShift boot camp, OpenShift instructor-led, Weekend OpenShift training, Evening OpenShift courses, OpenShift coaching, OpenShift instructor, OpenShift trainer, OpenShift training courses, OpenShift classes, OpenShift on-site, OpenShift private courses, OpenShift one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions