OpenStack Training Courses

OpenStack Training Courses

Local instructor-led live OpenStack training courses in България.

OpenStack Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Целта на този курс е да се запознаят с OpenStack среда както от страна на оператора, така и от страна на администратора. След кратко въведение в облачното компютриране ще получите своя собствена OpenStack инстанция и ще изпълните практически оперативни и административни действия. Курсът обхваща всички основни компоненти на OpenStack от общата архитектура до управлението на облака. Форматът на курса се състои от около 75% от практическата работилница в реалната OpenStack среда.
14 hours
Целта на този курс е двойно - да придобият солидни знания за OpenStack архитектура и да придобият задълбочени умения за решаване на проблеми. В архитектурната част ще научите как да проектирате хардуера за публичния и частния облак, да подготвите високодостъпна контролна плоча, да изберете правилния размер на вкусовете и безопасно да преобладавате облачните ресурси, наред с други неща. Получаването на знания за вътрешните елементи на Неутрон (Networking Служба) е още една съществена част от OpenStack архитектурата. След това участникът ще бъде въведен в методи за решаване на проблеми в OpenStack кластери, започвайки от общи съвети, чрез мрежово решаване на проблеми до каветите на основните OpenStack услуги. Около 75% от курса се състои от практични работилници в реалната OpenStack среда за обучение.
28 hours
Курсът е цялостно обучение на OpenStack. Тя започва с въвеждането на системата, а след това чрез практични работилници тя дава практически познания за управлението на частни облаци въз основа на OpenStack, най-накрая решаване на проблеми и напреднали, архитектурни теми са налице. Целта на този курс е да се запознаят с OpenStack екосистемата, както и да се даде силен фон за по-нататъшно разширяване и преработване на OpenStack облаците. Курсът включва всички теми, необходими за завършване на сертификата OpenStack Администратор изпит. 75% от курса се основава на практическа работилница в реалната OpenStack среда за обучение.
35 hours
Курсът е цялостно обучение за OpenStack, разширена версия на курса OpenStack Bootcamp включва допълнителни изследвания, решаване на проблеми и тестови задачи. Разширено съдържание се издига в смело в извода на курса. Това започва с въвеждането на системата, а след това чрез практически работилници тя дава практически познания за управлението на частни облаци въз основа на OpenStack, най-накрая решаване на проблеми и напреднали, архитектурни теми са налице. Целта на този курс е да се запознаят с OpenStack екосистемата, както и да се даде силен фон за по-нататъшно разширяване и преработване на OpenStack облаците. Курсът включва всички теми, необходими за завършване на сертификата OpenStack Администратор изпит. 75% от курса се основава на практическа работилница в реалната OpenStack среда за обучение. След курса участниците получават всички материали и среда за обучение за самостоятелно изучаване и функционалност/решаване на проблеми.
21 hours
Курсът е задълбочено обучение по OpenStack работа в мрежа. Започва с въведението в OpenStack и неговата архитектура, след което изяснява основните OpenStack проекти като услуга за идентичност (Keystone), услуга за изображения (Glance), изчислителна услуга (Nova), блоково съхранение (Cinder), за да се опише обкръжението на мрежите в OpenStack и се фокусират основно върху Networking проект (Neutron). Инфраструктурата на виртуалната мрежа е описана и базирана на проекта Open Virtual Network, Open vSwitch и OpenFlow. Целта на курса е да разбере основните операции и архитектура на OpenStack, както и да запознае участниците с различни мрежови технологии зад OpenStack, като разшири информацията за OVN и основните потоци, ресурси и инструменти.Опции за персонализиранеОбучението може да бъде договорено за 2 дни, като се фокусира върху основните аспекти, подходящи за клиента. Обучението може да бъде разширено и по отношение на теми за администриране, проектиране, работа в мрежа и/или отстраняване на проблеми, свързани с OpenStack внедрявания. Възможно е да се опишат други основни SDN решения като Linux Bridge или OvS.
21 hours
The aim of this course is to get familiar with the OpenStack environment both from the operator and administrator side. After a brief introduction to cloud computing you will get your own OpenStack instance and perform hands-on operational and administrative actions. The course covers all the basic components of the OpenStack from general architecture to administering the cloud. The format of the course comprises around 90% of hands-on workshop in the real OpenStack environment. The course cover all topics from Certificate OpenStack Administrator exam and prepares participant to the exam both theoretically and practically. Moreover programme of the course has been extended about topic that will allow the participant to better understand all OpenStack caveats required to pass the exam. At the end of the course every participant will have a chance to test themself during the mock COA exam.
14 hours
Mirantis OpenStack за Kubernetes (MOS) е платформа с отворен код, която осигурява инфраструктура като услуга за облачни среди. Тя позволява управление и мониторинг на жизнения цикъл на OpenStack и неговите поддържани компоненти на Kubernetes. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към DevOps инженери и разработчици, които желаят да разпространяват и управляват OpenStack услуги на облачна инфраструктура, използвайки Kubernetes. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разработване, конфигуриране и управление на MOS и неговите компоненти. OpenStack В същото време Извършване на общи OpenStack операции задачи (защита, възстановяване и т.н.) Актуализиране OpenStack на разпространението.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
OpenStack is an open source IaaS (Infrastructure as a Service) software stack. It is  popular among Telecom providers who wish to optimize their network stack through Network Functions Virtualization (NFV). This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers, architects and managers who wish to deploy an OpenStack cloud to manage their Telecom infrastructure. By the end of this training, participants will be able to:
 • Plan, deploy, and administer OpenStack as a private cloud.
 • Understand IaaS architecture and its implementation under OpenStack.
 • Replace physical routers and servers with virtual machines running in a private cloud.
 • Reduce infrastructure and maintenance costs through virtualization and cloud computing.
 • Expedite the rollout of new services to customers.
Format of the course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
The course helps to understand and implement cloud infrastructure based on OpenStack. The participant learns the architecture and capabilities of OpenStack and a variety of installation scenarios.
14 hours
The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal:
 • gaining expert knowledge regarding OpenStack architecture design
7 hours
The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud via OpenStack.
This is also great opportunity for IT managers to gain knowledge overview about possibilities which could be enabled by OpenStack. Before you decide on OpenStack implementation by yourself, further investigation on the topic or hireing a 3rd party for the implementation, you could consider all pros and cons by attending on our course.
This topic is also avaliable as individual consultancy. Course goal:
 • understand how Public Cloud differs from Private Cloud in the offering and management
 • gaining basic knowledge regarding OpenStack
14 hours
Курсът осигурява практически познания за OpenStack и частна облачна сигурност. Започва от въвеждането на системата, след което участниците получават практически познания за сигурността в частни облаци и осигуряването на OpenStack инсталация.

Last Updated:

Online OpenStack courses, Weekend OpenStack courses, Evening OpenStack training, OpenStack boot camp, OpenStack instructor-led, Weekend OpenStack training, Evening OpenStack courses, OpenStack coaching, OpenStack instructor, OpenStack trainer, OpenStack training courses, OpenStack classes, OpenStack on-site, OpenStack private courses, OpenStack one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions