Cloud Computing Training Courses

Cloud Computing Training Courses

Local instructor-led live Cloud Computing training courses in България.

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Cloud Computing Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
7 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at IT professionals who wish to learn the fundamentals of Alibaba Cloud and how to use its cloud computing services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the Alibaba Cloud solution architecture.
 • Learn about the Alibaba Cloud core products and services.
 • Understand the capabilities of Alibaba Cloud in dealing with big data and databases.
21 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at developers who wish to build serverless applications using services in the AWS serverless platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Implement event-driven best practices in designing serverless applications using appropriate AWS services.
 • Build serverless applications using AWS services.
 • Monitor, secure, and scale serverless applications on AWS.
 • Utilize different developer tools to configure and automate serverless application deployment.
 • Create and maintain a list of serverless resources that will aid in serverless application development.
35 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at security administrators who wish to learn how to configure Azure cloud security to secure workloads running in Azure. By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure host and network security.
 • Configure Azure advanced security options.
 • Use Azure to secure cloud computing workloads.
 • Use endpoint protection services security against malware and viruses.
 • Secure container workloads that are running in Azure.
14 hours
In this instructor-led, live training in България (online or onsite), participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on AKS.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on AKS.
 • Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
 • Deploy containerized (Docker) applications on Azure.
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AKS cloud.
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
14 hours
EKS is a self-managed Kubernetes-as-a-service offering from AWS. EKS is fully scalable and customizable and allows a Kubernetes deployment to mimic and/or integrate with an existing on-premise Kubernetes setup. In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on EKS.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on EKS
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AWS cloud
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes
 • Understand and adopt the tools available to efficiently manage EKS
Audience
 • Developers
 • System Administrators
 • DevOps Engineers
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
In this instructor-led, live training in България, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on Google Cloud.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on Google Cloud.
 • Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
 • Deploy containerized (Docker) applications on Google Cloud.
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to Google Cloud.
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
35 hours
Анализът на данните се отнася до процеса на получаване, почистване и анализ на данните, често по визуален начин, за да се получат възгледи за по-добро вземане на решения. Все повече и повече данни се съхраняват в бази данни в облака, така че е важно да имате стратегия за разбиране, управление и достъп до такива данни. Един популярен инструмент за достъп и визуализация на данни е Power Bi. Това обучение, ръководено от инструктори, е насочено към технически лица, които искат да получат практически разбиране за наличните решения в облака, процесите на анализ на данните, необходими за работа с данните в облака, и практиката за прилагане на инструменти като Power BI за анализ на данните. В края на обучението участниците ще могат да:
  Настройка и настройка Power BI. Оценявайте различните решения за данни, предлагани от доставчици на облаци като Azure. Получете разбиране за различните структури, подходи за моделиране и дизайни за съхранение на данни, използвани за съхранение, управление и достъп Big Data. Прилагайте инструменти и техники за почистване на данните в подготовката за анализ. Изграждане на отчетни и аналитични решения, базирани на предварителни данни, както и на облачни данни. Интегрирайте решенията за анализ на данни с склад за данни. Намаляване на рисковете за сигурността на данните и гарантиране на поверителността на данните.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
•  
21 hours
Serverless е DevOps архитектура, която позволява създаването и разпространението на високо скалиращи бизнес приложения без предоставянето на сървъри. Kubernetes е платформа с отворен код за изграждане на проекти, базирани на контейнери и в облака. Без сървърна рамка може да бъде интегрирана с Kubernetes, за да се осигури автоматизираната хостинг инфраструктура, необходима за изпълнението на CaaS и FaaS. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици и DevOps инженери, които искат да използват без сървър подход за изграждане на корпоративни приложения в Kubernetes. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталирайте и конфигурирайте системата Kubernetes, за да започнете да се развива с архитектура без сървър. Разбиране на концепциите и принципите, които са основни за сървърни среди. Използвайте веригите инструменти, необходими за развитие без сървър и ги интегрирайте с Kubernetes компоненти. Практикувайте уменията си в Python език на програмиране и го прилагайте за внедряване на без сървърни системи. Безопасни корпоративни приложения, които се разпространяват чрез рамка без сървър на Kubernetes. Използвайте съвременни методи за облачно изчисляване за оптимизиране на работни потоци за обработка на задачи DevOps.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at engineers who wish to evaluate each of these services to make an informed decisions about which to deploy within their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up a development environment that includes all needed libraries, packages and frameworks needed to start developing.
 • Set up, configure and deploy a series of demo containers using a number of different approaches.
 • Understand the architectural and design differences among different Docker/Kubernetes solutions within AWS.
 • Automate the deployment of Docker containers.
 • Set up a continuous integration and deployment pipeline.
 • Integrate Docker and Kubernetes into an existing continuous integration system.
7 hours
This course has been created for people who want to understand how to benefit from cloud computing. It uses Amazon EC2 example, but can be tailored to other providers.
21 hours
Audience IT architects, mid-level IT managers, IT consultants Format of the course Currently 100% lectures.
35 hours
Ден 1 - осигурява крайно покритие на основните теми за облачно компютриране, тъй като те се отнасят както до технологиите, така и до бизнеса. Модулът е разделен на серия от секции, всяка от които е придружена от практическо упражнение. Ден 2 - изследване на теми, свързани с технологиите, свързани с облачните компютърни платформи. Тя не влиза в подробности за изпълнение или програмиране, а вместо това поддържа покритие на концептуално ниво, съсредоточавайки се върху теми, които се занимават с архитектурата на облачните услуги, заплахите за облачната сигурност и технологиите, виртуализацията и обработката на данни. Ден 3 - предоставя техническо разбиране за основните облачни компютърни платформи. Инфраструктура като услуга (IaaS), платформа като услуга (PaaS) и софтуер като услуга (SaaS) се изследват като съединени модели, състоящи се от уникални и споделени сгради. Този модул е структуриран като ръководна обиколка през тези архитектурни слоеве, описвайки основните компоненти, подчертавайки споделени компоненти и обяснявайки как строителните блокове могат да се събират и прилагат чрез облачни компютърни механизми и практики. Ден 4 - изгражда се на Ден 3, за да осигури дълбоко проникване в еластични, устойчиви и многостранни технологични архитектури, както и специализирани архитектури за решения, като например облачно изгаряне и облачно балансиране. Чрез изучаването на архитектурните механизми, индустриалните технологии и дизайнерските модели се описват както ядрените, така и разширените компоненти, които съчетават, за да осъзнаят еластичността, устойчивостта и множествеността като основните характеристики на облачните платформи. Чрез използването на тези коренни и подобрени скалабилни и несъответстващи функции се описват специализирани архитектури на решения, за да се даде възможност за разтоварване между облаците и облачните и облачните среди, както и за балансиране на разтоварването през облаците за целите на изпълнението и несъответствието. Ден 5 - представя участниците с серия от упражнения и проблеми, които са предназначени да тестват тяхната способност да прилагат знанията си за теми, обхванати по-рано.
35 hours
This course is created for people who face choices which solution to choose for a specific problem. IT Managers, Solution Architects, Test Managers, System Administrators and Developers can benefit from this course by understanding the benefits and costs of available Cloud/SaaS/Iaas solutions.
7 hours
HashiCorp is an open-source software company that provides tools for provisioning, securing and running infrastructure for distributed applications. Their DevOps suite includes:
 • Vault - for securing distributed applications
 • Terraform - for provisioning infrastructure and application resources across public cloud, private cloud, and external services
 • Nomad - a distributed, highly available, datacenter-aware cluster manager and scheduler for deploying applications on any infrastructure, at any scale.
 • Consul - for discovering and configuring services in your infrastructure.
This course focuses on Consul. We go over the Consul's architecture and features and carry out a live implementation and deployment of a Consul server.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice and implementation, occasional quizzing to measure progress
7 hours
OSv is an open source operating system for the cloud. In this instructor-led, live training, participants will learn how OSv compares to conventional virtualization technologies and approaches as they set up an instance of OSv in a lab environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Run OSv on minimal memory and cpu overhead, compared to traditional OSs
 • Install, configure and troubleshoot OSv
 • Reduce the size and number of running OS instances
 • Run large applications such as Cassandra on OSv
Audience
 • System administrators
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Audience Software Engineer/Computer Scientists with adequate concepts of algorithms and
familiarity with at least one programming/scripting language but without any experience of Cloud
Computing Duration 3 days (7 hours / day)
 
21 hours
Multicloud (multi-cloud) Computing refers to the use of cloud services from multiple providers, for example, using infrastructure (Iaas) services from different providers simultaneously, through a single management console. Morpheus is a Cloud Application Management Platform for managing applications across multiple clouds as well as orchestrating cloud resources themselves. In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure and manage Morpheus. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Morpheus
 • Provision cloud resources across different infrastructures
 • Orchestrate and manage clouds, including logging, monitoring and backups
 • Migrate applications from on-premise to private or public clouds
 • Integrate Morpheus with third-party tools such as Ansible, Chef, Consul, and others
Audience
 • Administrators
 • Developers
 • DevOps Engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to learn how to design, build and deploy applications using a cloud native strategy that includes continuous integration, container engines and orchestrators.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Select, set up and manage the right tools for enabling a cloud native strategy.
 • Optimize the speed, scalability and costs of deploying enterprise cloud applications.
 • Create nodes that are self healing and multi-tenant.
 • Scale the number of machines to tens of thousands of nodes.
 • Communicate effectively with business stakeholders on cloud strategy
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Това обучение, ръководено от инструктори, на живо (онлайн или онлайн) е насочено към мениджъри, които искат да разберат и развият облачна стратегия за данните и приложенията на своята организация. В края на обучението участниците ще могат да:
  Започнете процеса на преместване на бизнеса си в облака. Открийте разстоянието между традиционните ИТ и облачните приложения. Разбиране на технологичните компоненти, необходими за разработване на облачна платформа. Общувайте ефективно с разработчиците и оперативните екипи по стратегия в облака.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Многобройни упражнения и дейности.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
35 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to gain a practical understanding of available cloud solutions, the data analysis processes needed to work with data in the cloud, and the hands-on practice to apply tools such as Power BI to analyze data. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Power BI.
 • Evaluate the various data solutions offered by cloud providers such as Azure.
 • Gain an understanding of the different structures, modeling approaches, and data warehouse designs used to store, manage and access Big Data.
 • Apply tools and techniques to clean data in preparation for analysis.
 • Build reporting and analytics solutions based on on-premise as well as cloud data.
 • Integrate data analytics solutions with a data warehouse.
 • Mitigate data security risks and ensure data privacy.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at cloud engineers who wish to store objects and unstructured data using MinIO. By the end of this training, participants will be able to:
 • Provide an alternative to Unix Commands with the MinIO Client.
 • Use MinIO to build high performance infrastructures for machine learning, analytics, and more.
 • Deploy MinIO on Kubernetes for orchestrated deployment to scale.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at system administrators who wish to manage and deploy G Suite for organizations. By the end of this training, participants will be able to:
 • Apply Google security practices with 2SV and SSO.
 • Monitor domain and services usage through reports in the Admin Console.
 • Set up and configure a G Suite Admin Console.
21 hours
Pulumi е инфраструктура като код инструмент за създаване, разпространение и управление на облачни приложения и инфраструктура. Това обучение, ръководено от инструктори, е насочено към инженери, които желаят да внедрят софтуерни приложения във всяка от редица среди, от традиционната инфраструктура до Kubernetes кластери или без сървърни функции. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране на Pulumi. Разкриване на облачна инфраструктура с помощта на езици за програмиране. Използвайте Pulumi за внедряване на софтуер, използвайки VM, мрежи и бази данни, както и Kubernetes кластери и безсерверни функции. Разпространение на софтуер в публични, частни и хибридни облачни услуги инфраструктури.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Google Anthos е набор от управлявани услуги, които добавят стойност към платформата за контейнери Kubernetes. Anthos може да се изпълнява в хибридна и мулти-облачна среда. Това обучение, ръководено от инструктори, е насочено към разработчици, които искат да използват Anthos за изграждане, внедряване и оптимизиране на приложения, работещи на върха на мулти-кластерната Kubernetes инфраструктура. В края на обучението участниците ще могат да:
  Поставете Google Anthos на предварително или в облака. Определяне, автоматизиране и прилагане на политики в различни среди. Управление на трафика между услугите. Използвайте Anthos Service Mesh за мониторинг, решаване на проблеми и подобряване на изпълнението на приложенията. Извършване на контрол на безопасността на всички разпространения.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
7 hours
Cloud Financial Management или FinOps е практиката на внедряване на облачна технология за оптимизиране на финансовото управление и операциите на бизнес. Този инструктор-управлява, на живо обучение (онлайн или онлайн) е насочена към администратори на облака, архитекти на облака, технологични ръководители и финансови аналитици, които искат да записват, управляват, наблюдават и обработват финансовите активи на организация в облака. В края на обучението участниците ще могат да използват FinOps практики в една организация за прогнозиране на разходите, оптимизиране на процесите и изпълнение на операции по финансово управление в облака. Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
35 hours
 • Gain foundational knowledge of Citrix Virtual Apps and Desktops 7 
 • How to install, configure, and manage a Citrix Virtual Apps and Desktops 7 site and Cloud connectors
 • Identify the considerations between Citrix Virtual Apps and Desktops on-premises and the Citrix Virtual Apps and Desktops Service
 • How to deliver app and desktop resources
14 hours
The course helps to understand and implement cloud infrastructure based on OpenStack. The participant learns the architecture and capabilities of OpenStack and a variety of installation scenarios.
21 hours
The aim of this course is to get familiar with the OpenStack environment both from the operator and administrator side. After a brief introduction to cloud computing you will get your own OpenStack instance and perform hands-on operational and administrative actions. The course covers all the basic components of the OpenStack from general architecture to administering the cloud. The format of the course comprises around 90% of hands-on workshop in the real OpenStack environment. The course cover all topics from Certificate OpenStack Administrator exam and prepares participant to the exam both theoretically and practically. Moreover programme of the course has been extended about topic that will allow the participant to better understand all OpenStack caveats required to pass the exam. At the end of the course every participant will have a chance to test themself during the mock COA exam.
7 hours
The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud via OpenStack.
This is also great opportunity for IT managers to gain knowledge overview about possibilities which could be enabled by OpenStack. Before you decide on OpenStack implementation by yourself, further investigation on the topic or hireing a 3rd party for the implementation, you could consider all pros and cons by attending on our course.
This topic is also avaliable as individual consultancy. Course goal:
 • understand how Public Cloud differs from Private Cloud in the offering and management
 • gaining basic knowledge regarding OpenStack
14 hours
The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal:
 • gaining expert knowledge regarding OpenStack architecture design

Last Updated:

Upcoming Cloud Computing Courses

Online Cloud Computing courses, Weekend Cloud Computing courses, Evening Cloud Computing training, Cloud Computing boot camp, Cloud Computing instructor-led, Weekend Cloud Computing training, Evening Cloud Computing courses, Cloud Computing coaching, Cloud Computing instructor, Cloud Computing trainer, Cloud Computing training courses, Cloud Computing classes, Cloud Computing on-site, Cloud Computing private courses, Cloud Computing one on one training

Специални оферти

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions