Oracle WebLogic Training Courses

Oracle WebLogic Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове на живо за Oracle WebLogic демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате WebLogic за разработване, внедряване и управление на приложения. Обучението за Oracle WebLogic се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“ . Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oracle WebLogic Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Oracle Weblogic е сървър за приложения, който се използва за разработване и внедряване на приложения. Той изпълнява ролята на междинно ниво между клиентското ниво и базите данни от задния край. WebLogic предоставя платформа за разгръщане на Java приложения и делегира обработката на необходимата й услуга. Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е предназначено за ИТ администратори и разработчици, които искат да използват WebLogic за разработване, внедряване и управление на приложения. В края на това обучение участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране на Oracle WebLogic Server. Разгръщане на приложения в WebLogic. Управление и защита на WebLogic Server. Отстраняване на проблеми с WebLogic Server.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо прилагане в лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да заявите персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да го организираме.

Last Updated:

Online Oracle WebLogic courses, Weekend Oracle WebLogic courses, Evening Oracle WebLogic training, Oracle WebLogic boot camp, Oracle WebLogic instructor-led, Weekend Oracle WebLogic training, Evening Oracle WebLogic courses, Oracle WebLogic coaching, Oracle WebLogic instructor, Oracle WebLogic trainer, Oracle WebLogic training courses, Oracle WebLogic classes, Oracle WebLogic on-site, Oracle WebLogic private courses, Oracle WebLogic one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions