Application Server Training Courses

Application Server Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове за обучение на живо за сървър на приложения демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да разположите и управлявате сървър на приложения. Обучението за сървър на приложения се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. Сървърът за приложения е известен също като сървър за приложения или сървър за уеб приложения. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Application Server Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Oracle Weblogic е сървър за приложения, който се използва за разработване и внедряване на приложения. Той изпълнява ролята на междинно ниво между клиентското ниво и базите данни от задния край. WebLogic предоставя платформа за разгръщане на Java приложения и делегира обработката на необходимата й услуга. Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е предназначено за ИТ администратори и разработчици, които искат да използват WebLogic за разработване, внедряване и управление на приложения. В края на това обучение участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране на Oracle WebLogic Server. Разгръщане на приложения в WebLogic. Управление и защита на WebLogic Server. Отстраняване на проблеми с WebLogic Server.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо прилагане в лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да заявите персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да го организираме.
14 hours
IBM WebSphere Application Server (WAS) is a platform to develop, deploy, and optimize applications for any environment. It provides the necessary tools to accelerate application development and increase developer productivity. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at sysadmins and developers who wish to use WebSphere Application Server to deploy and manage applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure IBM WebSphere Application Server.
 • Develop, deploy, and manage applications using IBM WebSphere.
 • Configure and manage WAS profiles.
 • Troubleshoot WebSphere Application Server issues.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
OpenResty is a full-fledged web platform that integrates Nginx, LuaJIT, and Lua libraries. It allows for the construction of high-performance web applications capable of handling 10K ~ 1000K+ connections in a single box. OpenResty is used by Alibaba, CloudFlare, and Tumblr, among others. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenResty to build a number of demo solutions, including a web application, web service, and a dynamic web gateway. By the end of this training, participants will be able to:
 • Turn an nginx web server into a web application server
 • Use the Lua programming language to script nginx C modules and Lua modules
 • Run server-side web applications completely inside the Nginx server
 • Integrate OpenResty with remote backends such as MySQL, PostgreSQL, Memcached, and Redis
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Resin is a fast and reliable open-source Java Application Server for web applications spanning hundreds of servers. Originating as a Servlet and JSP engine, Resin today supports Web Profile, CDI and EJB. Resin includes a high performance JTA transaction manager, a JMS provider, clustering, connection pooling, and a management console. Resin is used by companies such as CNET, Motorola and Salesforce.com. This instructor-led, live training (online or onsite) covers the essentials of installing, configuring, securing, optimizing and managing a Resin application server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have a firm understanding of Resin's architecture, features and capabilities.
 • Have the practice needed to deploy and manage their own Resin application server.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
GlassFish Administration Training introduces participants to the secrets of the installation, configuration, management, monitoring GlassFish server. Training is open to future GlassFish server administrators.
21 hours
GlassFish is an open-source application server. This three-day course provides an introduction to administering GlassFish Server with Java EE applications.
21 hours
 • An overview and explanation of how Tomcat relates to Java EE (J2EE) and compares to other application servers
 • The Installation and setting up Tomcat on both Windows and UNIX-type environments
 • Deploy, support, and troubleshoot applications on Tomcat
 • Navigate Tomcat's directory structure
 • Tomcat's architecture and configuration files: server.xml, context.xml, .properties, etc.
 • Web application structure and configuration: web.xml
 • Secure Tomcat and applications running on it and Setting up Tomcat for SSL
 • Tune Tomcat's performance
 • Exploration of different load-balancing and high-availability strategies with Tomcat
21 hours
Teaches attendees the fundamentals of administering Apache Tomcat and other Java EE environments. The course is a mixture of lectures and hands-on exercises. Delegates learn by doing, with immediate opportunities to apply the material they learn to real-world problems.
28 hours
HTTP уеб сървърите са софтуерни приложения, които доставят уеб съдържание на клиенти по HTTP протокола. Те могат да обработват статично и динамично съдържание, да поддържат различни уеб рамки и езици и да предоставят различни функции и опции за уеб разработка и администриране. Nginx, Apache и JBoss са три популярни и широко използвани уеб сървъра, всеки със своите силни и слаби страни.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към системни администратори от начинаещи до средно ниво и уеб разработчици, които желаят да използват HTTP уеб сървъри за хостване и обслужване на уеб приложения с помощта на Nginx, Apache и JBoss.До края на това обучение участниците ще могат:
  Инсталирайте и конфигурирайте Nginx, Apache и JBoss уеб сървъри на Linux. Сравнете и контрастирайте характеристиките и производителността на различни уеб сървъри. Използвайте модули и добавки за уеб сървър, за да разширите функционалността и сигурността на уеб сървърите. Използвайте инструменти и техники за уеб сървър за наблюдение и отстраняване на проблеми с уеб сървъра. Използвайте най-добрите практики и препоръки за уеб сървъра, за да оптимизирате производителността и сигурността на уеб сървъра.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
7 hours
This course is aimed at enterprise architects, business and system analysts and managers who want to apply business rules to their solution. With Drools, you can write your business rules using almost natural language, therefore reducing the gap between business and IT.
21 hours
This 3 days course is aimed to introduce Drools 6 to developers. This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
21 hours
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to Business Analysts responsible for writing tests and rules. This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 hours
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
21 hours
This 3 days course is aimed to introduce Drools 6 to Business Analysts responsible for writing tests and rules. This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 hours
This course has been prepared for people who are involved in administering corporate knowledge assets (rules, process) like system administrators, system integrators, application server administrators, etc... We are using the newest stable community version of Drools to run this course, but older versions are also possible if agreed before booking.
28 hours
Infinispan is a distributed cache and key-value NoSQL data store software developed by Red Hat.
28 hours
This 4-day course is for programmers who already know the Java language and wish to exploit the Enterprise Java Beans 2.0 technology while becoming aware of the security implications of distributing applications. This course has a large practical component which includes developing an e-commerce application based on Enterprise Java Beans. The course uses the JBoss Application Server.
7 hours
Undertow is a lightweight web server written in Java. It is used by JBoss's WilfFly internally and is popular as an embedded web server for JVM-based applications. In this course, participants will learn how to set up an Undertow web server as a standalone and embedded web server. By the end of the course, participants will have an understanding of Undertow's architecture, features and capabilities and will be able to:
 • Deploy and manage an Undertow server in standalone as well as embedded mode
 • Embed Undertow into application code using Undertow's embedded APIs
 • Integrate Undertow into a Wildfly Application Server
 • Set up Undertow as the embedded servlet container for Spring Boot
Audience
 • System administrators
 • Enterprise web application developers
 • DevOps engineeers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
This course is created for Administrators, Developers or anyone who is interested in managing WildFly Application Server (AKA JBoss Application Server). This course usually runs on the newest version of the Application Server, but it can be tailored (as a private course) to older versions starting from version 5.1.

Last Updated:

Online Application Server courses, Weekend Application Server courses, Evening Application Server training, Application Server boot camp, Application Server instructor-led, Weekend Application Server training, Evening Application Server courses, Application Server coaching, Application Server instructor, Application Server trainer, Application Server training courses, Application Server classes, Application Server on-site, Application Server private courses, Application Server one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions