Postman Training Courses

Postman Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктор курсове за обучение на Postman на живо демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате Postman за тестване на API. Обучението за пощальон се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Postman Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
Postman is a popular automation tool for API testing. Postman offers features that simplify each step of testing an API. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software testers who wish to use Postman for API testing. By the end of this training, participants will be able to:
 • Execute tests using automated requests and workflows.
 • Define, develop, test, and observe an API using a version control system.
 • Generate dynamic data in a request.
 • Document and organize tests in collections for team revision.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Rest Assured APIs са Java домен специфични езикови APIs за автоматизиране на REST APIs. С Postman и Java, REST Осигурени APIs са в състояние да се позове на REST уеб услуги и съответства на отговорите за тестване. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към софтуерни тестери, които искат да тестват REST уеб услуги с Postman, Java, и Rest Assured API. В края на обучението участниците ще могат да:
  Автоматизирайте тестовете на API за уеб услуги с помощта на API Postman и REST Assured. Създаване на доклади за резултатите от изпълнението. Проектиране и изпълнение на рамки за автоматизация с REST Осигурен API.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Postman courses, Weekend Postman courses, Evening Postman training, Postman boot camp, Postman instructor-led, Weekend Postman training, Evening Postman courses, Postman coaching, Postman instructor, Postman trainer, Postman training courses, Postman classes, Postman on-site, Postman private courses, Postman one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions