RxJava Training Courses

RxJava Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктори RxJava обучителни курсове демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате RxJava за реактивно програмиране. RxJava обучението се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

RxJava Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Java 9 coupled with the robust RxJava 2.0 reactive programing library, enables Java developers to adopt and apply the reactive programing paradigm into their application and systems development processes with great ease. In this instructor-led, live training, participants will learn the advantages and functions of Java 9, Spring, Jersey, and RxJava 2.0 in developing reactive applications as they step through the creation and deployment of a real-life reactive application using Java 9's flow API, Spring, the Akka framework, and RxJava 2.0 functional reactive programing library. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the importance and significance of reactive programing in applications and systems development.
 • Run Unit test on RxJava 2.0.
 • Use the Akka framework under reactive programing principles.
 • Employ Spring to handle the development of concurrent applications.
 • Use Java 9's flow API to develop reactive apps.
Format of the course
 • Part lecture, part& discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
RxJava е Java библиотека за предоставяне на приложения, базирани на събития (напр. Затова и двамата Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици, които искат да използват RxJava за разработване и внедряване на Android мобилно приложение. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване на среда за развитие, която включва необходимите библиотеки, пакети и рамки, необходими за разработването на реактивно приложение. Разберете как се емитират и консумират потоците от данни и събития. Дизайн приложения, които моделират реалния свят (на базата на събития) ситуации по елегантен и кратък начин.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате. За да научите повече за RxJava, моля посетете: https://github.com/ReactiveX/RxJava

Last Updated:

Online RxJava courses, Weekend RxJava courses, Evening RxJava training, RxJava boot camp, RxJava instructor-led, Weekend RxJava training, Evening RxJava courses, RxJava coaching, RxJava instructor, RxJava trainer, RxJava training courses, RxJava classes, RxJava on-site, RxJava private courses, RxJava one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions