Web Development Training Courses

Web Development Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори обучителни курсове за уеб разработка на живо демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика как да се извършва уеб разработка. Обучението за уеб разработка се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Web Development Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
7 hours
Web Real-time Communication (WebRTC) е мощен проект с отворен код, който осигурява комуникации в реално време в уеб браузъри и мобилни приложения, използвайки интерфейси за програмиране на приложения.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към уеб разработчици и всеки, който се интересува да научи и използва WebRTC за създаване на приложения с споделяне на глас, видео и данни с помощта на WebRTC API.До края на това обучение участниците ще могат:
  Научете елементите и възможностите на WebRTC. Използвайте прости Javaприложни програмни интерфейси (API) на скриптове, за да включите споделяне на глас, видео и данни във връзка равностойна връзка. Създавайте прости приложения с помощта на WebRTC API.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
7 hours
Tailwind CSS е първостепенна помощна CSS рамка за бързо изграждане на персонализирани потребителски интерфейси. Той предоставя огромен каталог от CSS класове и инструменти, което позволява на потребителите лесно да стилизират уебсайтове и приложения.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към разработчици, които искат да научат и използват Tailwind CSS за изграждане и стилизиране на потребителски интерфейси.До края на това обучение участниците ще могат:
  Научете как да настроите среда за разработка с CLI на Tailwind. Създавайте компоненти и редактирайте оформления с Tailwind CSS. Използвайте помощните класове на Tailwind за стилизиране на елементи. Овладейте основите на Tailwind CSS. Създавайте модерни уебсайтове с помощта на Tailwind CSS.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
35 hours
HTML5 е език за маркиране, който позволява на потребителите да структурират и създават приложения. JavaScript е базиран на текст език за програмиране, който предоставя инструменти за създаване на динамично и интерактивно уеб съдържание. И CSS4 предоставя инструменти, които се използват за определяне и подобряване на стила на уебсайт или приложение.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към програмисти, които искат да използват HTML5, JavaScript и CSS4 заедно, за да създадат уеб приложение.До края на това обучение участниците ще могат:
  Интегрирайте и използвайте HTML5, JavaScript и CSS4 функции в разработката на приложения. Използвайте CSS4, за да подобрите привлекателността и използваемостта на приложението. Използвайте JavaScript и HTML при създаването на модерни интерактивни приложения.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
14 hours
Visual Studio Code (VS Code) е безплатен редактор на код, който предоставя бърз и лесен интерфейс за кодиране с всеки език за програмиране.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към начинаещи до разработчици на средно ниво, които желаят да редактират кодове с помощта на VS Code.До края на това обучение участниците ще могат:
  Запознайте се с интерфейса на VS Code. Използвайте ефективно работните пространства във VS Code. Управление на клавишни комбинации и настройки на VS Code. Научете как да използвате различни езици за програмиране във VS Code.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
7 hours
Yeoman е инструмент с отворен код, който позволява рационализиран работен процес за разработка на приложения. Той предоставя инструменти за скеле за създаване, разработване, отстраняване на грешки и поддръжка на уеб приложения.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към разработчици, които искат да научат за Yeoman и да разберат как ще се впише в архитектурата на уеб приложение и работния процес на разработка.До края на това обучение участниците ще могат:
  Научете за функциите и ползите от използването на Yeoman в разработването на приложения. Научете и разберете процеса на изграждане и управление на приложение с помощта на Yeoman.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
28 hours
This course is designed for those wishing to learn the Python programming language. The emphasis is on the Python language, the core libraries, as well as on the selection of the best and most useful libraries developed by the Python community. Python drives businesses and is used by scientists all over the world – it is one of the most popular programming languages. The course can be delivered using the latest Python version 3.x with practical exercises making use of the full power. This course can be delivered on any operating system (all flavours of UNIX, including Linux and Mac OS X, as well as Microsoft Windows). The practical exercises constitute about 70% of the course time, and around 30% are demonstrations and presentations. Discussions and questions can be asked throughout the course. Note: the training can be tailored to specific needs upon prior request ahead of the proposed course date.
14 hours
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.   In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
 • Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
The course familiarizes participants with the PHP language and its integration with the Web environment. The participant will learn how to make a dynamic page, write database applications and to protect applications from unauthorized access.
14 hours
The course will cover the design patterns with particular emphasis on patterns used in PHP.
21 hours
The course is designed for intermediate PHP developers who want to enrich their knowledge and learn best practices in programming and web development techniques based on object-oriented programming and design patterns.
14 hours
The training is designed for JavaScript developers, designing and implementing advanced Internet applications. Topics discussed during the training aimed at bringing best practices in JavaScript programming and highlight the most common mistakes. An important point of the training is to discuss the available object-oriented programming with JavaScript syntax.
35 hours
This intensive training provides the fundamental knowledge and skills to use Windows PowerShell for automating administration of Windows based computers. The skills taught in this course are applicable to all Microsoft products that use Windows PowerShell for daily administration. Training focuses mainly on using Windows PowerShell as an interactive command line interface however it also includes some coverage of scripting and programming topics.
28 hours
Symfony is a set of PHP Components, a Web Application framework, a Philosophy and a Community.
14 hours
This practical course is addressed to Python developers that want to create and maintain their first web applications. It is also addressed to people who are already familiar with other web frameworks such as Django or Web2py, and want to learn how using a microframework (i.e. a framework which glues together third-party libraries instead of providing a self-contained universal solution) changes the process. A significant part of the course is devoted not to Flask itself (it's tiny), but to third-party libraries and tools often used in Flask projects.
14 hours
In this instructor-led, live training България (onsite or remote), participants will learn how to develop their first Progressive Web App as they step through a series of hands-on exercises culminating in the creation and deployment of a functional PWA.
21 hours
In this instructor-led, live training in България, we demonstrate React's power and flexibility, compare it to alternative frameworks, and walk participants step-by-step through the creation of their own React application. By the end of this course, participants will be able to:
 • Understand React's design philosophy.
 • Decide when and where it makes sense to use React, and when to rethink the conventional MVC model.
 • Understand React concepts such as components, props, state, and lifecycle.
 • Implement related technologies such as Babel, Webpack, and JSX.
 • Build, test and deploy an interactive web application.
7 hours
This instructor-led, live training in България introduces TypeScript's key features and walks participants through the construction of a real-life JavaScript application.
7 hours
Webpack is a JavaScript module bundler that enables developers to apply a modular approach to building large, single-page web applications. A powerful and important modern front-end development tool, Webpack is the go-to solution for getting all of your CSS and JavaScript files to act as one. Webpack plays well with front-end workflows such as Babel, ReactJS, and CommonJS. In this instructor-led, live training, participants will learn how to transform, bundle, and process JavaScript modules and other web assets with Webpack. The principles of modular web application development and its practical implementation are learned through discussion and live, hands-on practice. By the end of the training, participants will have a thorough understanding of Webpack's features and capabilities, as well as the practice needed to implement Webpack into their own front-end development workflow.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 hours
UberFire is a web framework for rapidly building extensible workbenches and console type applications for the web. It is the technology behind Drools and jBPM. In this instructor-led, live training, participants will learn how to quickly build maintainable, customizable workbench-style apps using UberFire's declarative APIs and Eclipse-like workbench approach. By the end of this training, participants will be able to:
 • Write, maintain, and deploy Java code as a native JavaScript + HTML application.
 • Use drag-and-drop layouts to control the work environment
 • Understand UberFire's architecture, including its use of compile-time plugins, interfaces, life cycle events, JGIT compatible virtual file system, full-text search, and role-based declarative security framework
 • Build extensions of the framework
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Dashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports. In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure, integrate and deploy Dashbuilder. By the end of this training, participants will be able to:
 • Extract data from heterogeneous sources such as JDBC databases and text files
 • Use connectors to connect to third-party systems and platforms such as jBPM    
 • Configure roles, permissions and access controls for users
 • Deploy Dashbuilder to a live production environment
Audience
 • Developers
 • IT and system architects
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
PHP 7 is the biggest upgrade to PHP since 2004. It offers significant performance gains through the new Zend engine 3.0 and improves productivity by nearly twice when compared to PHP 5.6. With a 50 percent reduction in memory consumption and a host of other new features, PHP7 is making a significant impact on web application development across various platforms. In this instructor-led, live training, participants will learn how to take advantage of PHP 7’s latest features and processing improvements as they walk step-by-step through the creation and deployment of a sample web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use enhanced PHP 7 features, such as spaceship and null coalescing operators, scalar type hints, new scalar type declarations and new error exceptions
 • Develop and deploy a new PHP 7 web application
 • Optimize existing web applications or websites
Audience
 • PHP developers
 • Advanced-to-intermediate server-side programmers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
APIs (Application Programming Interface) allow for your application to connect with other applications. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write high-quality APIs as they build and secure a backend API server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Choose from a number of frameworks for building APIs
 • Understand and model the APIs published by companies such as Google and Facebook
 • Create and publish their own Restful APIs for public consumption
 • Secure their APIs through token-based authentication
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To customize this course for other languages, such as PHP, Javascript, etc., please contact us to arrange
7 hours
Atom is an open-source text and source code editor for macOS, Linux, and Microsoft Windows. It supports Node.js plug-ins and embedded Git Control. In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, customize and use Atom for maximum productivity. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how Atom compares to other editors such as Sublime
 • Use Atom for web front-end and full-stack development
 • Customize the interface through Atom themes, packages, and snippets
 • Find and compare elements, move around code folders, bookmark content, and use Atom's Find and Replace feature
 • Integrate Atom with Git and GitHub for version control and publishing
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of programming as they step through the creation of a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use newly gained coding skills to create their own web application
 • Understand software development concepts and technologies
 • Communicate effectively with programmers and engineers
Audience
 • Non-programmers wishing to learn how to program
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Underscore.js is a one of the most popular JavaScript libraries for functional programming. It embraces functional programming principles but is not opinionated and can be used with imperative, object-oriented, functional or other programming styles. Underscore makes Javascript development more productive and efficient. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Underscore to build a JavaScript application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use Underscore to manipulate and control JavaScript collections, arrays, objects and functions
 • Use the functional nature of Underscore's libraries to improve the expressiveness and readability of code
 • Improve code performance
 • Create aggregations and data manipulations
 • Integrate with a ViewModel
 • Build other JavaScript libraries with Underscore
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
In this instructor-led, live training in България (online or onsite), participants will learn how to take advantage of Vue JS's incrementally adoptable architecture to build a complex, single-page application (SPA). By the end of this training, participants will be able to:
 • Build web apps that process and render data conditionally.
 • Design interactive web apps that react efficiently to user events.
 • Write modular and reusable code.
 • Incrementally progress a view into full-blown single-page application.
 • Integrate VueJS to an existing webpage.
 • Use Vue's ecosystem to extend the framework's capability.
14 hours
In this instructor-led, live training in България, participants will learn functional programming as they step through the creation of a series of sample applications and utilities. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles of functional programming.
 • Write elegant, maintainable code for solving complex computing problems.
 • Use F# with Javascript and C# to create asynchronous web applications.
7 hours
Cuba Platform is an open-source Java web framework for enterprise applications. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Cuba Platform to develop enterprise applications with rich web interfaces. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Java applications and UIs using a declarative user interface, without using HTML, CSS or JavaScript
 • Reduce boilerplate code and facilitate rapid development
 • Use the CUBA Studio web development tool with existing Java IDEs
 • Customize applications without branching the code
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at developers who wish to use TypeScript's advanced features to create and build JavaScript applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing TypeScript and Node.js applications.
 • Take advantage of Typescript's advanced capabilities to write clean, expressive code with fewer errors.
 • Configure and use Webpack with TypeScript to build complex front-end UIs.
 • Use custom data types (Union, Intersection, Tuple Types, etc.) to extend existing generic types.
 • Implement asynchronous code patterns and APIs for error handling and validating responses.
 • Deploy TypeScript and Node.js applications to production environments (AWS EC2, Heroku, etc.).
420 hours
In this instructor-led, live training, participants will learn the foundations of web development as they step through the creation and deployment of a sample application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design and implement new user facing features
 • Optimize web applications to maximize speed and scale
 • Write client-side code for web-based applications
 • Create fast, easy to use, high volume production applications and develop prototypes quickly
Audience
 • Beginner web developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Last Updated:

Online Web Development courses, Weekend Web Development courses, Evening Web Development training, Web Development boot camp, Web Development instructor-led, Weekend Web Development training, Evening Web Development courses, Web Development coaching, Web Development instructor, Web Development trainer, Web Development training courses, Web Development classes, Web Development on-site, Web Development private courses, Web Development one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions