SonarQube Training Courses

SonarQube Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори обучителни курсове на живо SonarQube демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате SonarQube за изпълнение на прегледи на кодове, които са напълно интегрирани във вериги от инструменти за разработка, като Jenkins, GitHub, Azure DevOps и др. Обучението на SonarQube е предлага се като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

SonarQube Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
SonarQube е инструмент за тестване на качеството на кода, разработен от SonarSource за извършване на автоматични прегледи за откриване на грешки и уязвимости в сигурността. Тя може лесно да се интегрира в съществуващите работни потоци и да изгради тръбопроводи за непрекъснат код инспекция. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към DevOps инженери и разработчици, които искат да използват SonarQube за провеждане на кодове прегледи, които са напълно интегрирани в веригите инструменти за развитие, като например Jenkins, GitHub, Azure DevOps, и т.н. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте необходимата среда за развитие, за да започнете да извършвате автоматични кодове прегледи. Интегрирайте SonarQube с непрекъснати инструменти за интеграция, като например Jenkins, Azure DevOps, и т.н. Извършете непрекъснати проверки на кода, за да елиминирате грешките и уязвимостта на сигурността. Събиране и анализ на данни, за да се насърчат подобренията за почистване на кода, поддръжка и сигурност.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online SonarQube courses, Weekend SonarQube courses, Evening SonarQube training, SonarQube boot camp, SonarQube instructor-led, Weekend SonarQube training, Evening SonarQube courses, SonarQube coaching, SonarQube instructor, SonarQube trainer, SonarQube training courses, SonarQube classes, SonarQube on-site, SonarQube private courses, SonarQube one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions