Technical Architecture Training Courses

Technical Architecture Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктор курсове за обучение на живо по техническа архитектура в България.

Machine Translated

Technical Architecture Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
С появата на много сложни дистрибутирани системи сложността на една система се премества към сложността на архитектурата на групата от системи. Този курс обхваща връзката на Software Architecture с Технически Enterprise Architecture. Тези две области са взаимосвързани по начин, който в момента не е добре описан. Например, разделянето на сложна монолитна система на две системи, които комуникират чрез уеб услуги, ще предизвика значителни промени и в двете нови системи, и в архитектурата между тях. Този курс ще обхваща сделки, в момента общи модели и решения за управление на сложни системи и комуникация в и между тях.

Last Updated:

Online Technical Architecture courses, Weekend Technical Architecture courses, Evening Technical Architecture training, Technical Architecture boot camp, Technical Architecture instructor-led, Weekend Technical Architecture training, Evening Technical Architecture courses, Technical Architecture coaching, Technical Architecture instructor, Technical Architecture trainer, Technical Architecture training courses, Technical Architecture classes, Technical Architecture on-site, Technical Architecture private courses, Technical Architecture one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions